Zasady rekrutacji do przedszkoli w 2023 roku. Kto ma pierwszeństwo? Nie każdy rodzic o tym wie

Jakie maluchy są przyjmowane do przedszkoli jako pierwsze? Te zasady powinni znać wszyscy rodzice, których dzieci biorą udział w rekrutacji do placówek w 2023 roku.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach i dla dzieci znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Wolny czas po przedszkolu? Jak go wykorzystują dzieciaki?

Rekrutacja do przedszkoli w 2023 roku w wielu placówkach zaczęła się w większości już na początku marca - zazwyczaj pierwszego lub siódmego dnia miesiąca. Dokładny termin każde przedszkole ustala indywidualnie, tak jak część zasad dotyczących pierwszeństwa maluchów, których rodziny spełniają kilka ściśle określonych warunków. Jakich? Wyjaśniamy.

Zasady rekrutacji do przedszkoli 2023. Kto ma pierwszeństwo? 

Do przedszkola uczęszczać mogą maluchy w wieku od trzech do sześciu lat. W wyjątkowych przypadkach również te, które ukończyły dwa i pół roku, ale tylko za zgodą dyrektora placówki. Jednak nie wiek ani kolejność zgłoszeń ma znaczenie przy rekrutacji do przedszkoli, a konkretne kryteria, którym przypisane są wartości punktowe. W pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci, które zbiorą najwięcej punktów. Kryteria dzielą się na dwa rodzaje - ustawowe (każde po 260 punktów) oraz dodatkowe (ich wartość punktową jest ustalana indywidualnie przed samorządy). Do warunków ustawowych należą:

 • pochodzenie z rodziny wielodzietnej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności rodziców bądź rodzeństwa malucha,
 • wychowywanie dziecka przez samotnego rodzica,
 • wychowanie malucha w rodzinie zastępczej.

Maluchy spełniające powyższe wymagania zostaną przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności. 

Zasady rekrutacji do przedszkoli 2023. Jakie jeszcze kryteria mogą mieć placówki?

Poza kryteriami ustawowymi wymienionymi powyżej niektóre przedszkola ustalają dodatkowe wymogi, związane z potrzebami lokalnej społeczności. Mogą (ale nie muszą) to być następujące warunki:

 • uczęszczanie do placówki (bądź pobliskiego żłobka czy szkoły) rodzeństwa malucha,
 • przebycie przez dziecko wszystkich szczepień obowiązkowych,
 • odległość przedszkola od miejsca zamieszkania,
 • miejsce zameldowania,
 • miejsce odprowadzania podatków przez rodziców malucha,
 • trudna sytuacja finansowa rodziny.

Należy mieć na uwadze, że powyższe wymagania są brane pod uwagę podczas rekrutacji uzupełniającej.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.