Rekolekcje mogą być podczas lekcji czy poza nimi? Decyduje proboszcz, nie dyrektor szkoły

Czy rekolekcje mogą odbywać podczas lekcji, czy jednak powinny być zorganizowane poza zajęciami szkolnymi? Wbrew pozorom tej decyzji nie podejmuje dyrektor szkoły, a proboszcz danej parafii. Jednak nie wszystkim taki układ się podoba.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach i dla dzieci znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Kiedy zacząć bawić się z dzieckiem? Znacznie wcześniej niż mogłoby się wydawać

Rekolekcje wielkopostne to cztery dni, które mają na celu przygotowanie do Wielkanocy. Trzy z tych dni zwykle są wolne od szkoły, ale czy powinny? Jak się okazuje, o terminie i godzinach rekolekcji decyduje ksiądz proboszcz z lokalnej parafii, a nie dyrektor szkoły. To nie podoba się wielu osobom, bo odbiera się uczniom czas naukę. Są też osoby niewierzące oraz wyznające inne religie, dla których to po prostu kłopot. Jednak są podstawy prawne, które regulują tę kwestię. 

Mama kanguruje dziecko Jak zbudować więź z dzieckiem. Zobacz, dlaczego kangurowanie jest ważne

Rekolekcje podczas lekcji czy poza nimi? O tym decyduje proboszcz

O terminie rekolekcji wielkopostnych decyduje ksiądz proboszcz danej parafii. To on ustala termin i godziny tych religijnych spotkań. Szkoła nie może ich organizować ani wybierać, kiedy mają się odbyć. Dyrektor placówki edukacyjnej może jedynie zwolnić uczniów chcących uczestniczyć w rekolekcjach. Co więcej, szkoła nie może ingerować w to, kto naprawdę uczestniczy w spotkaniach, m.in. nie ma prawa sprawdzać obecności, czy zmuszać do udziału ani uczniów, ani nauczycieli. O tym wszystkim mówi rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, a ściślej rzecz biorąc, przepis § 10 ustęp pierwszy wspomnianego rozporządzenia:

Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

Jak pielęgnować delikatną skórę dziecka Jak pielęgnować wrażliwą skórę dziecka? Uwaga na codzienne czynności

O terminie rekolekcji decyduje ksiądz proboszcz. Jednak nie powinny być zamiast lekcji

Podane wyżej rozporządzenie jasno tłumaczy, że rekolekcje nie powinny odbywać się podczas lekcji. Reguluje również to, że szkoła może zwolnić  z zajęć uczniów chcących uczestniczyć w rekolekcjach, ale pod kilkoma warunkami:

  • poinformowania dyrektora o terminie rekolekcji,
  • rekolekcje są częścią praktyki religijnej danego kościoła bądź związku wyznaniowego,
  • uczeń bierze udział w lekcjach religii.
Więcej o: