Podwyżki dla nauczycieli 2023 - rozporządzenie. Będzie wyrównanie od stycznia plus dodatek [KWOTY]

Podwyżki dla nauczycieli 2023 - rozporządzenie, które zostało już podpisane i zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmienia kwoty wynagrodzeń dla pedagogów. Średnie wynagrodzenie dla nich wzrosło o 7,8 proc., podobnie jak dla całej sfery budżetowej. Już niedługo rozpoczną się pierwsze wypłaty z wyrównaniem od stycznia. Zatem na jakie kwoty mogą liczyć nauczyciele?

Podwyżki dla nauczycieli przez ostatnie miesiące stał się tematem żywych dyskusji. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, został podpisany. Ma ono wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu - z mocą od 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że pedagodzy już niedługo otrzymają większe pensje wraz z wyrównaniem od początku roku.

Zobacz wideo "Czarnek to minister indoktrynacji polskiej szkoły"

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Podwyżki dla nauczycieli 2023 - rozporządzenie. O ile wzrosną pensje pedagogów?

Podwyżki dla nauczycieli stały się faktem. Może nie jest to zadowalający wzrost, na jaki liczyło większość pedagogów. Zmiany wysokości wynagrodzeń dla tej grypy pracowników są efektem zapowiedzianej przez rząd i zapisanej w ustawie budżetowej podwyżki średniego wynagrodzenia o 7,8 proc. Rozporządzenie zostało już podpisane, a to oznacza, że osoby pracujące w szkole, przy tablicy, otrzymają większe wynagrodzenie wraz z wyrównaniem od początku roku.

Wysokość wynagrodzenia nauczycieli w 2023 roku przedstawia się następująco:

  • nauczyciel początkujący 3690 zł brutto - więcej o 266 zł brutto:
  • nauczyciel mianowany 3890 zł brutto - więcej o 293 zł brutto;
  • nauczyciel dyplomowany 4550 zł brutto - więcej o 326 zł brutto.

Należy jednak przy tym pamiętać, że wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli wpływa na wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zależnych od niego dodatków, które otrzymują np. za wychowawstwo (dodatek funkcyjny), czy motywacyjny oraz bardzo powszechne w tym zawodzie wynagrodzenie za nadgodziny. Jednak nadal nie są to kwoty zadowalające pedagogów. Oczekują oni znaczących zmian w ich zawodzie, tak aby za odpowiedzialnością, która spoczywa na ich barkach, zaangażowaniu i kompetencjach - szło odpowiednie wynagrodzenie. Pamiętajmy, że obecnie wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia - do 3490 zł brutto miesięcznie. Od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia - do 3600 - zł miesięcznie.

W grudniu 2022 r. ZNP wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o wypłatę nauczycielom jednorazowego dodatku inflacyjnego. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z niewykorzystanej w 2022 r. rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości ok. 1,3 mld zł. Zdaniem organizacji nauczyciele mogliby w ten sposób otrzymać dodatek w wysokości ok. 1000 zł na etat

- podaje portal edukacja.rp.pl.

Więcej o:
Copyright © Agora SA