Wysokość ulgi na dziecko to nawet prawie 7 tysięcy złotych. Komu przysługuje i jak ją odliczyć?

Ulga na dziecko, zwana ulgą prorodzinną cieszy szczególnie rodziców, którzy mając dziecko - mogą z niej skorzystać. Przy posiadaniu większej gromadki, do domowego budżetu może dodatkowo wpaść nawet prawie 7 tysięcy złotych. Jednak nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać. Zatem komu przysługuje i jak ją odliczyć?

Wysokość ulgi na dziecko to nawet prawie 7 tysięcy złotych w przypadku posiadania czwórki dzieci. Zwrot należnego podatku otrzymają także ci rodzice, którzy posiadają jedynaków. Jednak w ich przypadku znaczenie mają osiągane dochody. Tutaj ustawodawca dokładnie określił wysokość zarobków w poprzednim roku podatkowym, która są brane pod uwagę w przypadku obliczania ulgi prorodzinnej.

Zobacz wideo Rynkowska: Straty generowane dla przedsiębiorców przez cyberprzestępców to ponad 10 mld dol.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wysokość ulgi na dziecko. Kto i na jakie pieniądze może liczyć?

Od połowy lutego można składać zeznania podatkowe za poprzedni rok. Zwrot podatku cieszy szczególnie rodziców dzieci, ponieważ to właśnie oni mogą skorzystać z jednej z najpopularniejszych ulg, czyli ulgi na dziecko. Jej stawki przedstawiają się następująco:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

To realne pieniądze, które wrócą na konta bankowe rodziców, bo wypłaci je urząd skarbowy po zatwierdzeniu zeznania podatkowego. Zatem jeśli rodzice wychowują trójkę dzieci, otrzymają dość sporo zwrotu, bo aż 4 224,12 zł (1 112,04 zł na pierwsze dziecko, 1 112,04 zł na drugie dziecko i 2000,04 zł na trzecie dziecko). Jednak na naprawdę duże pieniądze mogą liczyć rodziny z czwórką dzieci. Wtedy zwrot wynosi prawie 7 tys. zł.

Ulga na dziecko 2023. Nowe przepisy Ulga na dziecko 2023: najnowsze informacje. Dla kogo ulga na dziecko?

Przykładowe roczne kwoty odliczeń:

 • jedno dziecko: 1.112,04 zł,
 • dwoje dzieci: 2.224,08 zł (2 x 1.112,04),
 • troje dzieci: 4.224,12 zł (2.224,08 + 2.000,04),
 • czworo dzieci: 6.924,12 zł (2.224,08 + 2.000,04 + 2.700,00).

Rozliczając ulgę prorodzinną, należy pamiętać jeszcze o jednej ważnej kwestii. Otóż w przypadku rodzin z jednym dzieckiem, ulga na dziecko jest zależna od dochodu. Nie może on przekroczyć następujących wartości:

 • 112 000 zł, jeśli rodzic pozostawał cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumowane są dochody z małżonkiem),
 • 112 000 zł, jeśli samotnie wychowywał dziecko,
 • 56 000 zł, jeśli rodzic nie pozostawał w związku małżeńskim, także przez część roku.

Limity oczywiście nie dotyczą osób, które wychowują dwójkę lub więcej dzieci.

Jak rozliczyć ulgę na dziecko?

Jak czytam na stronie podatki.gov.pl, aby rozliczyć przysługującą ulgę na dziecko, należy złożyć:

 • właściwe zeznanie podatkowe tj. PIT-36 lub PIT-37,
 • wraz z załącznikiem PIT/O.

W załączniku PIT/O należy podać numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.

Rozliczenie podatkowe (zdjęcie ilustracyjne) Ile otrzymasz na dziecko z PITu? Ulga na dziecko to nawet 7 tysięcy zł.

Więcej o: