Litania do wszystkich świętych umocni miłość do Boga. Dlaczego?

Litania do wszystkich świętych, czyli specjalne wezwanie z prośbą o wstawiennictwo u Boga, tych, którzy swoim życiem głosili nie tylko słowo boże, ale byli Jego oblubieńcami. Wiele duchownych jest zdania, że odmawiając słowa tej wyjątkowej modlitwy, możemy poczuć silną więź i umocnić swoją miłość do Boga.

Litania do wszystkich świętych umocni nie tylko miłość do Boga, ale zdaniem osób związanych z Kościołem jest również wyjątkowo ważną modlitwą, która ma pomóc osobą wymawiającym jej słowa. To z nią na ustach wchodzą do Kaplicy Sykstyńskiej kardynałowie z całego świata, biorący udział w konklawe. Jej słowa wypowiadają również przyszli księża podczas swoich święceń kapłańskich.

Zobacz wideo Jak wygląda kolęda w 2023 roku? "Ludzie nie przyjmują księdza"

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Litania do wszystkich świętych. Wyjątkowa modlitwa, która może zdziałać cuda

Jedną z ważniejszych modlitw w Kościele katolickim jest litania, czyli jedna z form, używana w liturgii kościołów chrześcijańskich, wyrażająca błaganie czy też prośbę o pomoc. Litania może być śpiewana lub recytowana. Cechą charakterystyczną jest to, że na wezwanie osoby prowadzącej lud odpowiada jednakowo formą błagalną np. Kyrie eleison czy Panie zmiłuj się.

Natomiast jeśli chodzi o litanię do wszystkich świętych, to jest ona uważana za jedną z najstarszych. Powstała w okolicy IV wieku. Wierni Kościoła katolickiego śpiewają ją zwykle podczas Wigilii Paschalnej, w czasie konsekracji kościoła i ołtarza, ale także podczas święceń kapłańskich, święceń diakonatu oraz sakry biskupiej. Ta litania jest również odmawiana przez kardynałów, którzy wchodzą do Kaplicy Sykstyńskiej na konklawe.

Litania do Wszystkich Świętych - tekst:

Kyrie eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami.

Święta Panno nad pannami – módl się za nami.

Święci: Michale, Gabrielu i Rafale – módlcie się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie – módlcie się za nami.

Święty Abrahamie – módl się za nami.

Święty Mojżeszu – módl się za nami.

Święty Eliaszu – módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nami.

Święty Józefie – módl się za nami.

Święta Anno – módl się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy – módlcie się za nami.

 

Święci: Piotrze i Pawle – módlcie się za nami.

Święty Andrzeju – módl się za nami.

Święci: Janie i Jakubie – módlcie się za nami.

Święty Tomaszu – módl się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie – módlcie się za nami.

Święty Łukaszu – módl się za nami.

Święty Marku – módl się za nami.

Święty Barnabo – módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno – módl się za nami.

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy – módlcie się za nami.

 

Święty Szczepanie – módl się za nami.

Święty Ignacy Antiocheński – módl się za nami.

Święty Polikarpie – módl się za nami.

Święty Wawrzyńcze – módl się za nami.

Święty Cyprianie – módl się za nami.

Święty Bonifacy – módl się za nami.

Święty Wojciechu – módl się za nami.

Święty Stanisławie – módl się za nami.

Święty Tomaszu Becket – módl się za nami.

Święci: Janie i Tomaszu z Anglii – módlcie się za nami.

Święty Pawle z Japonii – módl się za nami.

Święci: Izaaku i Janie z Ameryki – módlcie się za nami.

Święty Piotrze z Polinezji – módl się za nami.

Święty Karolu z Ugandy – módl się za nami.

Święte: Perpetuo i Felicyto – módlcie się za nami.

Święta Agnieszko – módl się za nami.

Święta Mario Goretti – módl się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy – módlcie się za nami.

 

Święci: Leonie i Grzegorzu – módlcie się za nami.

Święty Ambroży – módl się za nami.

Święty Hieronimie – módl się za nami.

Święty Augustynie – módl się za nami.

Święty Atanazy – módl się za nami.

Święci: Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu – módlcie się za nami.

Święty Janie Chryzostomie – módl się za nami.

Święty Marcinie – módl się za nami.

Święty Patryku – módl się za nami.

Święci: Cyrylu i Metody – módlcie się za nami.

Święty Karolu Boromeuszu – módl się za nami.

Święty Franciszku Salezy – módl się za nami.

Święty Piusie Dziesiąty – módl się za nami.

 

Święty Antoni – módl się za nami.

Święty Benedykcie – módl się za nami.

Święty Bernardzie – módl się za nami.

Święci Franciszku i Dominiku – módlcie się za nami.

Święty Jacku – módl się za nami.

Święty Tomaszu z Akwinu – módl się za nami.

Święty Ignacy z Loyoli – módl się za nami.

Święty Franciszku Ksawery – módl się za nami.

Święty Stanisławie Kostko – módl się za nami.

Święty Wincenty z Paulo – módl się za nami.

Święty Janie Mario Vianneyu – módl się za nami.

Święty Janie Bosco – módl się za nami.

Święta Katarzyno Sieneńska – módl się za nami.

Święta Tereso z Avili – módl się za nami.

Święta Różo z Limy – módl się za nami.

Błogosławiony Czesławie – módl się za nami.

 

Święty Ludwiku – módl się za nami.

Święty Kazimierzu – módl się za nami.

Święta Moniko – módl się za nami.

Święta Jadwigo – módl się za nami.

Święta Elżbieto Węgierska – módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.

 

Bądź nam miłościw – wybaw nas, Panie.

Od zła wszelkiego – wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego – wybaw nas, Panie.

Od zasadzek szatana – wybaw nas, Panie.

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli – wybaw nas, Panie.

Od śmierci wiecznej – wybaw nas, Panie.

Przez Twoje Wcielenie – wybaw nas, Panie.

Przez Twoje Narodzenie – wybaw nas, Panie.

Przez Twój chrzest i post święty – wybaw nas, Panie.

Przez Twój krzyż i mękę – wybaw nas, Panie.

Przez Twoją Śmierć i złożenie do grobu – wybaw nas, Panie.

Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie – wybaw nas, Panie.

Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie – wybaw nas, Panie.

Przez Zesłanie Ducha Świętego – wybaw nas, Panie.

Przez Twoje przyjście w chwale – wybaw nas, Panie.

 

Chryste, Synu Boga żywego – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który na ten świat przyszedłeś – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zostałeś ukrzyżowany – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zostałeś pogrzebany – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zmartwychwstałeś – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który wstąpiłeś do nieba – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych – zmiłuj się nad nami.

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziej pokuty – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę – wysłuchaj nas, Panie.

 

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii – wysłuchaj nas, Panie.

 

Chryste, usłysz nas – Chryste, usłysz nas

Chryste wysłuchaj nas – Chryste, wysłuchaj nas

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się. Boże, który widzisz, że upadamy wskutek własnej słabości, spraw łaskawie, aby przykłady świętych umocniły naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.