Litania do wszystkich świętych umocni miłość do Boga. Dlaczego?

Litania do wszystkich świętych, czyli specjalne wezwanie z prośbą o wstawiennictwo u Boga, tych, którzy swoim życiem głosili nie tylko słowo boże, ale byli Jego oblubieńcami. Wiele duchownych jest zdania, że odmawiając słowa tej wyjątkowej modlitwy, możemy poczuć silną więź i umocnić swoją miłość do Boga.

Litania do wszystkich świętych umocni nie tylko miłość do Boga, ale zdaniem osób związanych z Kościołem jest również wyjątkowo ważną modlitwą, która ma pomóc osobą wymawiającym jej słowa. To z nią na ustach wchodzą do Kaplicy Sykstyńskiej kardynałowie z całego świata, biorący udział w konklawe. Jej słowa wypowiadają również przyszli księża podczas swoich święceń kapłańskich.

Zobacz wideo Jak wygląda kolęda w 2023 roku? "Ludzie nie przyjmują księdza"

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Litania do wszystkich świętych. Wyjątkowa modlitwa, która może zdziałać cuda

Jedną z ważniejszych modlitw w Kościele katolickim jest litania, czyli jedna z form, używana w liturgii kościołów chrześcijańskich, wyrażająca błaganie czy też prośbę o pomoc. Litania może być śpiewana lub recytowana. Cechą charakterystyczną jest to, że na wezwanie osoby prowadzącej lud odpowiada jednakowo formą błagalną np. Kyrie eleison czy Panie zmiłuj się.

Natomiast jeśli chodzi o litanię do wszystkich świętych, to jest ona uważana za jedną z najstarszych. Powstała w okolicy IV wieku. Wierni Kościoła katolickiego śpiewają ją zwykle podczas Wigilii Paschalnej, w czasie konsekracji kościoła i ołtarza, ale także podczas święceń kapłańskich, święceń diakonatu oraz sakry biskupiej. Ta litania jest również odmawiana przez kardynałów, którzy wchodzą do Kaplicy Sykstyńskiej na konklawe.

Donatellę porwali chłopcy z katolickiej szkoły. Pobili, zgwałcili, a jej koleżankę utopili w wannieDonatellę Colasanti porwali chłopcy z katolickiej szkoły. Pobili, zgwałcili, a jej koleżankę utopili w wannie

Litania do Wszystkich Świętych - tekst:

Kyrie eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami.

Święta Panno nad pannami – módl się za nami.

Święci: Michale, Gabrielu i Rafale – módlcie się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie – módlcie się za nami.

Święty Abrahamie – módl się za nami.

Święty Mojżeszu – módl się za nami.

Święty Eliaszu – módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nami.

Święty Józefie – módl się za nami.

Święta Anno – módl się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy – módlcie się za nami.

 

Święci: Piotrze i Pawle – módlcie się za nami.

Święty Andrzeju – módl się za nami.

Święci: Janie i Jakubie – módlcie się za nami.

Święty Tomaszu – módl się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie – módlcie się za nami.

Święty Łukaszu – módl się za nami.

Święty Marku – módl się za nami.

Święty Barnabo – módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno – módl się za nami.

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy – módlcie się za nami.

 

Święty Szczepanie – módl się za nami.

Święty Ignacy Antiocheński – módl się za nami.

Święty Polikarpie – módl się za nami.

Święty Wawrzyńcze – módl się za nami.

Święty Cyprianie – módl się za nami.

Święty Bonifacy – módl się za nami.

Święty Wojciechu – módl się za nami.

Święty Stanisławie – módl się za nami.

Święty Tomaszu Becket – módl się za nami.

Święci: Janie i Tomaszu z Anglii – módlcie się za nami.

Święty Pawle z Japonii – módl się za nami.

Święci: Izaaku i Janie z Ameryki – módlcie się za nami.

Święty Piotrze z Polinezji – módl się za nami.

Święty Karolu z Ugandy – módl się za nami.

Święte: Perpetuo i Felicyto – módlcie się za nami.

Święta Agnieszko – módl się za nami.

Święta Mario Goretti – módl się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy – módlcie się za nami.

 

Święci: Leonie i Grzegorzu – módlcie się za nami.

Święty Ambroży – módl się za nami.

Święty Hieronimie – módl się za nami.

Święty Augustynie – módl się za nami.

Święty Atanazy – módl się za nami.

Święci: Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu – módlcie się za nami.

Święty Janie Chryzostomie – módl się za nami.

Święty Marcinie – módl się za nami.

Święty Patryku – módl się za nami.

Święci: Cyrylu i Metody – módlcie się za nami.

Święty Karolu Boromeuszu – módl się za nami.

Święty Franciszku Salezy – módl się za nami.

Święty Piusie Dziesiąty – módl się za nami.

 

Święty Antoni – módl się za nami.

Święty Benedykcie – módl się za nami.

Święty Bernardzie – módl się za nami.

Święci Franciszku i Dominiku – módlcie się za nami.

Święty Jacku – módl się za nami.

Święty Tomaszu z Akwinu – módl się za nami.

Święty Ignacy z Loyoli – módl się za nami.

Święty Franciszku Ksawery – módl się za nami.

Święty Stanisławie Kostko – módl się za nami.

Święty Wincenty z Paulo – módl się za nami.

Święty Janie Mario Vianneyu – módl się za nami.

Święty Janie Bosco – módl się za nami.

Święta Katarzyno Sieneńska – módl się za nami.

Święta Tereso z Avili – módl się za nami.

Święta Różo z Limy – módl się za nami.

Błogosławiony Czesławie – módl się za nami.

 

Święty Ludwiku – módl się za nami.

Święty Kazimierzu – módl się za nami.

Święta Moniko – módl się za nami.

Święta Jadwigo – módl się za nami.

Święta Elżbieto Węgierska – módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.

 

Bądź nam miłościw – wybaw nas, Panie.

Od zła wszelkiego – wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego – wybaw nas, Panie.

Od zasadzek szatana – wybaw nas, Panie.

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli – wybaw nas, Panie.

Od śmierci wiecznej – wybaw nas, Panie.

Przez Twoje Wcielenie – wybaw nas, Panie.

Przez Twoje Narodzenie – wybaw nas, Panie.

Przez Twój chrzest i post święty – wybaw nas, Panie.

Przez Twój krzyż i mękę – wybaw nas, Panie.

Przez Twoją Śmierć i złożenie do grobu – wybaw nas, Panie.

Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie – wybaw nas, Panie.

Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie – wybaw nas, Panie.

Przez Zesłanie Ducha Świętego – wybaw nas, Panie.

Przez Twoje przyjście w chwale – wybaw nas, Panie.

 

Chryste, Synu Boga żywego – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który na ten świat przyszedłeś – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zostałeś ukrzyżowany – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zostałeś pogrzebany – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zmartwychwstałeś – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który wstąpiłeś do nieba – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca – zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych – zmiłuj się nad nami.

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziej pokuty – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę – wysłuchaj nas, Panie.

 

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii – wysłuchaj nas, Panie.

 

Chryste, usłysz nas – Chryste, usłysz nas

Chryste wysłuchaj nas – Chryste, wysłuchaj nas

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się. Boże, który widzisz, że upadamy wskutek własnej słabości, spraw łaskawie, aby przykłady świętych umocniły naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

506699770Co każda córka powinna usłyszeć od taty? Te trzy słowa są bardzo ważne

Więcej o: