Dodatki na dziecko 2023. Nawet kilkanaście tysięcy dla rodziców. Jak je otrzymać?

Dodatki na dziecko 2023. Jeśli chodzi o dodatkowe pieniądze, które przysługują na dziecko - programów jest całkiem sporo. Niestety przy większości z nich, brane są pod uwagę pewne kryteria. Część dotyczy dochodu osiąganego przez rodziców, część liczby posiadanych pociech, a jeszcze inne są przyznawane dla maluchów po skończeniu określonego wieku. Przedstawiamy szczegóły.

Dodatki na dziecko 2023, czyli dodatkowe pieniądze dla rodzin z dziećmi. Programów, które wspomagają rodziców w zapewnianiu potrzeb maluchów i nieco starszych pociech jest sporo, jednak niektóre z nich stawiają pewne kryteria. Zwykle wymagania dotyczą wieku dzieci, liczby pociech oraz dochodów osiąganych przez rodziców. Rodzina, która spełnia wszelkie kryteria, może liczyć nawet na kilkanaście tysięcy w skali roku.

Zobacz wideo Waloryzować 500 plus? Czy może wprowadzić progi dochodowe? Pytamy ekspertkę

Więcej informacji znjadziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dodatki na dziecko 2023. O co mogą się starać rodzice dzieci?

Dodatków, świadczeń i innych programów, z których mogą skorzystać rodzice posiadający dzieci, jest sporo. Jednak część z nich zależna jest od dochodów lub też od wielu albo liczby dzieci. Przedstawiamy najważniejsze świadczenia, o które mogą starać się rodzice.

Becikowe, czyli dodatkowy 1000 zł za urodzenie dziecka, wypłacane jednorazowo. Na te pieniądze mogą jednak liczyć tylko te rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

Kolejne świadczenie to kosiniakowe, czyli dodatkowe pieniądze dla tych matek, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Aby jednak po porodzie nie zostały bez źródła dochodu, państwo wypłaca im 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodni. Nie ma tu kryterium dochodu, jednak te pieniądze należą się jedynie tym, którzy:

 • wykonują dzieło,
 • są bezrobotni,
 • brak opłacanej dobrowolnej składki chorobowej.

500 plus na każde dziecko w rodzinie, czyli dodatkowe 500 zł bez żadnego kryterium. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Jednak świadczenie nie jest przyznawane z automatu. Należy złożyć wniosek do ZUS.

Jedną z form wsparcia rodziny w wychowywaniu dziecka jest zasiłek rodzinny. Otrzymają go osoby, których:

 • dochód rodziny nie przekracza kwoty 674 zł, lub
 • członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to wówczas limit wynosi 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje w takim wypadku na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, albo jest w wieku powyżej 18 lat do 21 lat, jednak pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole. Zasiłek rodzinny jest również wypłacany do 24 roku życia dziecka, jeśli kontynuuje ono naukę w szkole wyższej, a także dziecku, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego nie jest wysoka i nic nie zapowiada, aby rząd podniósł stawki. W 2023 roku wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Konkretnym zastrzykiem gotówki w domowym budżecie jest tzw. ulga na dziecko, zwana ulgą prorodzinną. Osoby wychowujące w roku jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekraczają kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część rok.

Natomiast rodzice posiadający dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Kwota podlegająca odliczeniu uzależniona jest od ilości dzieci i wynosi odpowiednio, w przypadku:

 • jednego dziecka 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł),
 • drugiego dziecka 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł),
 • trzeciego dziecka 166,67 zł (rocznie 2000,04 zł)
 • czwartego i każdego kolejnego dziecka 225 zł (rocznie 2700 zł).

300 plus to kolejne świadczenie, o które mogą ubiegać się raz w roku rodzice dzieci chodzących do szkoły. Świadczenie Dobry polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym na zakup wyprawki, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

12 tysięcy złotych na dziecko, czyli dodatkowe pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W przypadku tego programu otrzymają rodzice na drugie i kolejne dziecko, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia dodatkowe pieniądze w wysokości 12 tys. złotych. Świadczenie nie zależy od dochodu, jednak nie jest wypłacane z całej puli, a jedynie w comiesięcznych transzach. Do wyboru rodziców pozostaną dwie opcje:

 • 500 zł co miesiąc przez okres dwóch lat.
 • 1000 zł co miesiąc, przez okres 12 miesięcy.

Dofinansowanie do żłobka jednak jest to program skierowany dla rodzin z jednym dzieckiem w wieku żłobkowym. To dokładnie 400 zł dofinansowania na pokrycie opieki dla dzieci, które nie mogą liczyć na pieniądze z RKO. Przysługuje ono na te maluchy, które chodzą do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Więcej o: