Dodatek dla rodziców 2023. Zobacz, na jakie wsparcie możesz liczyć, jeśli masz dziecko

Koszty wychowywania dzieci rosną. W ostatnim czasie nie tylko z roku na rok, ale raczej z miesiąca na miesiąc. Rodzinom przysługuje jednak finansowe wsparcie. Na jakie dodatki dla rodziców 2023 możemy liczyć?

500 plus, kosiniakowe, becikowe… Rodzicom przysługuje sporo różnych dodatków. Przyjrzyjmy się bliżej tym świadczeniom.

Dodatek dla rodziców 2023. 500 plus

500 plus to wciąż najważniejsze świadczenie socjalne w Polsce. Przypomnijmy, że rodzice dostają 500 złotych na dziecko co miesiąc. Muszą jednak pamiętać o składaniu wniosku o 500 plus, trzeba to robić co roku! Pierwszy wniosek o 500 plus należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka.

Dodatek dla rodziców 2023. Kosiniakowe

Kosiniakowe, czyli zasiłek dla bezrobotnych. To świadczenie dla kobiet, którym nie należy się zasiłek macierzyński. Kwota jest niezmienna od lat – 1000 zł netto. Świadczenie może być wypłacane od 52 do 71 tygodni. Wszystko zależy od liczby urodzonych dzieci.

Dodatek dla rodziców 2023. Becikowe

Kolejnym dodatkiem dla rodziców jest becikowe. To jednorazowe wsparcie, które wynosi 1000 zł. Przysługuje wyłącznie tym rodzinom, w których dochód na osobę nie przekroczy 1922 zł.

Dodatek dla rodziców 2023. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Nowym świadczeniem jest RKO. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje od 2022 roku. Należy się kolejnym dzieciom w rodzinie. Dziecko pierwsze musi mieć mniej niż 35 miesięcy. Drugie dziecko – mniej niż 12. Wówczas rodzice dostają wsparcie – po 1000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Łącznie kwota wsparcia wynosi 12 tys. zł.

Dodatek dla rodziców 2023. Refundacja kosztów opieki

Refundacja kosztów opieki przysługuje na  dziecko do lat sześciu (lub siedmiu w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Przy pracy zarobkowej zwrot kosztów można otrzymać przez okres do sześciu miesięcy.

Dodatek dla rodziców 2023. Dobry Start

Rodzicom przysługuje 300 złotych wsparcia przed rozpoczęciem roku szkolnego. To świadczenie należy się każdemu dziecku w wieku szkolnym.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Dodatek dla rodziców 2023. Zasiłek rodzinny

Jednym z dodatków dla rodziców 2023 jest wciąż zasiłek rodzinny i różne do niego dodatki. Należy się nam zasiłek rodzinny, gdy dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł miesięcznie, chyba że członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnościami – wówczas 764 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

  • 95 zł w przypadku dziecka do 5 roku życia,
  • 124 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia,
  • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia aż do ukończenia 24 roku życia.

Występują też dodatki do zasiłku rodzinnego. Są to:

  • jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka (poza becikowym) w wysokości 1000 zł,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł miesięcznie; nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł miesięcznie)
Więcej o: