Zasiłek rodzinny 2023. Jego kwota nie zadowala rodziców. Obowiązuje też ograniczenie

Zasiłek rodzinny 2023, czyli wsparcie rodzin z dziećmi, których dochód nie przekracza 674 zł na osobę, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności - 764 zł. Pieniądze, które co miesiąc zostają przekazywane na konta bankowe, nie są zbyt wysokie, a co za tym idzie, nie zadowalają one rodziców dzieci. Jednak w dobie szalejącej inflacji - liczy się każde wsparcie.

Zasiłek rodzinny 2023 to świadczenie socjalne, które w zamyśle ma na celu częściowe okrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Nie są to jednak zbyt wygórowane kwoty i nie każda rodzina, mająca dzieci, może liczyć na taki comiesięczny dodatek. Obowiązują pewne ograniczenia odnośnie przyznania prawa do wypłaty świadczenia.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zasiłek rodzinny 2023 - kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Zasiłek rodzinny 2023, czyli świadczenie socjalne, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci. Przyznawany jest on na wniosek osoby zainteresowanej pod warunkiem, że spełnia postawione kryteria. Jedną z ważniejszych rzeczy jest tu limit dochodu.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł

- czytamy na stronie gov.pl.

Jednak to nie wszystko. Zasiłek rodzinny 2023 także nie przysługuje, jeśli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego i posiada już własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 2. ojciec dziecka jest nieznany,
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zatem, w myśl przepisów dotyczących zasiłku rodzinnego, po spełnieniu wszystkich kryteriów, jest on przyznany:

 • rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka;
 • uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

chciał tylko podziękować swojej mamie"To była TA chwila ciszy". Chciał tylko podziękować mamie

Zasiłek rodzinny 2023 - ile można otrzymać pieniędzy?

Zasiłek rodzinny nie jest zbyt wysoki, toteż wielu rodziców podnosi głosy, że jego kwota już dawno powinna zostać zwiększona. Od kilku lat pozostaje ona niezmienna, co zauważa większość osób otrzymujących świadczenie. Ustalone są trzy stawki:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Biedronkowa paczka świąteczna 2022Mama pracuje w Biedronce. Pokazała świąteczne paczki z pracy dla dzieci

Więcej o: