Emerytura za 4 dzieci. Polkom przysługują dodatkowe pieniądze. Muszą jednak spełnić dodatkowe warunki

Emerytura za czworo dzieci przysługuje wielu Polkom (i Polakom). Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Wyjaśniamy urzędowe zawiłości.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach i dla dzieci znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Kiedy zacząć bawić się z dzieckiem? Znacznie wcześniej niż mogłoby się wydawać

Emerytura dla matek jest pomocą finansową dla tych kobiet (ale i mężczyzn), które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci. Jednak warunków do spełnienia jest nieco więcej. Co konkretnie trzeba zrobić, aby otrzymać dodatek do emerytury (renty), który wyrównuje już otrzymywaną emeryturę (rentę) do wysokości najniższej emerytury? Spełnienie tych wymogów uprawnia do otrzymania nawet 1340 zł miesięcznie. 

Emerytura za czworo dzieci. Trzeba spełnić te warunki, aby otrzymać dodatkowe pieniądze

Polki (i Polacy), którzy wychowali przynajmniej czworo dzieci (niekoniecznie biologicznych) mogą otrzymywać dodatkowe pieniądze z emerytury 4 plus. W tym celu muszą spełniać następujące warunki:

 • ukończenie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • brak emerytury (renty) lub niższa niż najniższa emerytura,
 • brak ubezpieczenia społecznego bądź  jakiekolwiek (w przypadku KRUS - okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższe niż 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej),
 • pełnia praw rodzicielskich,
 • brak długotrwałych przerw w wychowywaniu dzieci,
 • przebywanie na wolności (wyjątek - kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • od 16 roku życia przez minimum 10 lat ośrodek interesów życiowych w Polsce,
 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE bądź EFTA wraz z prawem (stałym bądź legalnym) pobytu w Polsce.

Emerytura za czworo dzieci. Jak i gdzie złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?

Jeśli ty lub ktoś ci bliski spełnia te warunki, można się starać o przyznanie dodatku do emerytury dla mam (ojców). W tym celu trzeba osobiście złożyć dokumenty w dowolnej placówce ZUS (lub KRUS):

 • formularz (do pobrania tutaj),
 • numery PESEL dzieci, 
 • oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej (do pobrania tutaj),
 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej (jeśli trzeba).
Więcej o: