Sześć sposobów dla samotnych rodziców, aby dostać od państwa dodatkowe pieniądze

O tym, jak kosztowne jest wychowanie dziecka - wiedzą zapewne wszyscy rodzice. Pieluszki, kremy, akcesoria, ubranka. Im dziecko większe - tym potrzeba więcej pieniędzy. Przed ogromnym wyzwaniem stoją przede wszystkim rodzice wychowujący samotnie dziecko, toteż informacja o tym, z jakich form pomocy i programów mogą skorzystać, jest dla nich szczególnie istotna.

Rodzice, którzy samotnie wychowują swoje dzieci, mierzą się nie tylko z różnymi problemami, które muszą w pojedynkę rozwiązywać, ale w większości przypadków także z brakiem pieniędzy. Pomocne mogą się okazać różne świadczenia i programy socjalne, z których jako samotni rodzice mogą skorzystać. Przedstawiamy szczegóły.

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Sześć sposobów dla samotnych rodziców na dodatkowe pieniądze

Rodzice, którzy samotnie wychowują swoje dzieci, często stają przed wyzwaniami, aby jednocześnie być dla dziecka zarówno matką, jak i ojcem, ale przede wszystkim związać koniec miesiąca z jego początkiem. Brak pieniędzy to często zmora, która spędza sen z powiek, jednak są niektóre programy społeczne, które warto znać i przede wszystkim z nich skorzystać.

PieniądzeZasiłek obywatelski zatwierdzony. Ulgi dla poszkodowanych przez inflację

Oto sześć sposobów dla samotnych rodziców na to, aby dostać od państwa dodatkowe pieniądze:

  • Zasiłek rodzinny

O dodatkowe pieniądze, które mają wspomóc opiekę nad dzieckiem, można się starać, pod warunkiem że dochód nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę (w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności jest to 764 zł na osobę). Kwoty zasiłku nie są zbyt wysokie, ale taki stały, miesięczny przychód może wspomóc w planowaniu rodzinnego budżetu. Zatem na każde dziecko można otrzymać:

  • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,
  • 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
  • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Ponadto rodzic, który ma już przyznane prawo do wypłaty zasiłku rodzinnego, może ubiegać się o przyznanie innych świadczeń takich jak: dodatek z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowo 1000 złotych), dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (raz w roku szkolnym, 100 zł na dziecko).

  • Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka

Jest to świadczenie w wysokości 193 zł miesięcznie na jedno dziecko. Nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wsparcie finansowe wzrasta o 80 zł na jedno dziecko – maksymalnie 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek jest również uzależniony od progu dochodowego, podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Co istotne, aby otrzymać ten dodatek, rodzicowi nie mogą przysługiwać świadczenia alimentacyjne.

  • Dodatek z tytułu wielodzietności

Jeśli samotny rodzic wychowuje więcej niż trójkę dzieci, może starać się o dodatek dla rodzin wielodzietnych. Dodatek do zasiłku rodzinnego wynosi wtedy 95 zł miesięcznie. Przysługuje na trzecie i kolejne dzieci.

  • Pieniądze z funduszu alimentacyjnego

Jeśli jeden z rodziców, uchyla się od płacenia alimentów na dziecko - drugi rodzic, może wystąpić do funduszu, pod warunkiem że próby uzyskania należnych pieniędzy na dziecko, które zostały zasądzone przez sąd, są bezskuteczne.

  • Rodzina 500 plus

Jest to chyba najpopularniejsze i najbardziej znana świadczenie na rzecz dzieci. Należy się na każde dziecko w rodzinie - od urodzenia do ukończenia przez nie 18. Roku życia. Jest to dokładnie 500 zł przekazywane co miesiąc, na konto rodzica.

  • Refundacja kosztów opieki

Rodzic, który jest bezrobotny i samotnie wychowuje dziecko do lat 6 lub co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia, może liczyć na tzw. refundację kosztów opieki nad dzieckiem w momencie podjęcia pracy. Należy wtedy okazać się dokumentami, które potwierdzają poniesione koszty, np. faktura ze żłobka lub przedszkola. Wysokość otrzymanej refundacji będzie adekwatna do przedstawionej dokumentacji, jednak nie może być ona wyższa niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Okres takiej refundacji nie trwa niestety zbyt długo. Jest to maksymalnie do sześciu miesięcy w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także np. stażu bądź szkolenia.

Policjantka nie zmusza dzieci do kontaktu fizycznego z innymi, nawet jeśli są członkami rodziny.5 zasad, które powinny znać wszystkie dzieci. "Ludzie mnie za to hejtują"

Więcej o: