Emerytura za urodzenie dzieci to spory przypływ gotówki co miesiąc. Należy się wielu polskim mamom

Wiele polskich mam może otrzymać sporą, dodatkową gotówkę co miesiąc. Skąd? Ze świadczenia znanego jako emerytura za urodzenie dzieci. Jak otrzymać dodatkowe środki? Wyjaśniamy urzędowe zawiłości.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach i dla dzieci znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Kiedy zacząć bawić się z dzieckiem? Znacznie wcześniej niż mogłoby się wydawać

Emerytura za urodzenie (wychowanie) dzieci to świadczenie dla mam (i ojców), które jest de facto uzupełnieniem już otrzymywanej emerytury (lub renty) do wysokości najniższej emerytury. Świadczenie to jest corocznie waloryzowane i w 2022 roku może wynieść nawet 1340 złotych miesięcznie. To dla wielu starszych osób naprawdę spora gotówka, więc naprawdę warto sprawdzić, czy my (lub ktoś nam bliski) spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatkowych pieniędzy.

Emerytura za urodzenie  dzieci. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze?

Aby otrzymywać comiesięczny wpływ w ramach emerytury za urodzenie (wychowanie) dzieci, trzeba spełnić kilka określonych wymogów. Są to następujące warunki:

 • urodzenie (dla samotnych ojców - wychowanie) czworga lub więcej dzieci,
 • osiągnięcie wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • brak prawa do emerytury (renty) lub otrzymywanie niższej niż najniższa emerytura,
 • brak ubezpieczenia społecznego bądź jakiekolwiek (w przypadku KRUS - okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższe niż 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej),
 • pełnia praw rodzicielskich,
 • ciągłość w wychowywaniu dzieci (bez dłuższych przerw),
 • przebywanie na wolności (wyjątek - kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • od 16 roku życia przez minimum 10 lat ośrodek interesów życiowych w Polsce,
 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE bądź EFTA wraz z prawem (stałym bądź legalnym) pobytu w Polsce.

Emerytura za urodzenie dzieci w Polsce. Gdzie i jak złożyć stosowny wniosek?

W przypadku spełniania powyższych wymagań, trzeba złożyć wniosek do ZUS (lub KRUS), aby otrzymywać co miesiąc dodatkowe pieniądze. W dowolnej placówce wyżej wymienionych instytucji należy złożyć następujące dokumenty:

 • uzupełniony formularz (można wziąć z ZUS lub KRUS bądź pobrać i wydrukować stąd),
 • numery PESEL urodzonych (wychowanych) dzieci, 
 • oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej (do pobrania tutaj),
 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej (jeśli trzeba).
Więcej o: