Polki mogą dostać dodatkowe pieniądze za urodzenie dzieci. Kwota jest niemała, ale trzeba spełnić pewien warunek

Wielu Polkom przysługuje dodatkowe 1338 zł za urodzenie dzieci. To emerytura matyczna, która jest realizowana w ramach programu Mama 4 plus. Warunków jest kilka. Kluczowe jest to, że kobiet musi urodzić czworo dzieci.

Program Mama 4 Plus. Warunki

Program Mama 4 plus obowiązuje od 2018 roku. Został opracowany z myślą o kobietach, które poświęciły się macierzyństwu, nie mogły pracować lub zrezygnowały z podjęcia pracy zarobkowej. Jeśli w tej chwili znajdują się na skraju ubóstwa, to to świadczenie ma zapewnić podstawowe środki do życia.

Jak wyjaśnia ZUS, pieniądze z programu można dostać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania i jesteś:

 • matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
 • ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Dodatkowo należy mieć:

 • polskie obywatelstwo lub
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
 • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

- czytamy na stronie internetowej zus.pl.

Program Mama 4 plus. Jak otrzymać pieniądze?

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Aby otrzymać 1338 zł, trzeba złożyć wniosek. Druki i formularze znajdziemy w każdej placówce ZUS-u. We wniosku muszą się znaleźć:

 • Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),
 • Twój adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
 • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • informację o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie (podaj niezbędne dane, abyśmy mogli zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer Twojego konta bankowego),
 • Twój podpis.

- podaje ZUS.

Zobacz wideo Jak Irena Wielocha została influencerką? Dużo w tym zasługi jej trenera z siłowni

Aby wypełnić należyte formalności, do wniosku trzeba dołączyć:

 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
 • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia. 
Więcej o:
Copyright © Agora SA