Wielu Polkom przysługuje dodatkowe 1338 zł za urodzenie dzieci. Aby dostać środki, trzeba jednak spełnić pewien warunek

Świadczenie Mama 4 Plus jest świadczeniem uzupełniającym. Wynosi 1338 złotych i przysługuje tym kobietom, które urodziły przynajmniej czworo dzieci. Jest kilka warunków, które należy spełnić, jeśli chcemy otrzymać pieniądze.

Dodatkowo 1338 zł za urodzenie dziecka. Warunki

Program Mama 4 plus jest dedykowany kobietom, które oddając się macierzyństwu, nie mogły pracować lub zrezygnowały z podjęcia pracy zarobkowej. To świadczenie ma zapewnić podstawowe środki do życia.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać 1338 zł?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania i jesteś:

 • matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
 • ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

- czytamy na stronie zus.pl

To jednak nie koniec. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzeba także mieć:

 • polskie obywatelstwo lub
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
 • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).
Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Mama 4 plus. Jak otrzymać pieniądze?

Aby dostać świadczenie rodzicielskie, trzeba złożyć wniosek. Druki znajdziemy w każdej placówce ZUS-u. Zwróćmy uwagę na detale. Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

 • Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),
 • Twój adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
 • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • informację o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie (podaj niezbędne dane, abyśmy mogli zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer Twojego konta bankowego),
 • Twój podpis.

A do wniosku o dodatkowe pieniądze, należy dołączyć:

 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
 • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.
Więcej o:
Copyright © Agora SA