Zasiłki rodzinne na dziecko. Nadeszły zmiany. Chodzi o kwoty i wymagania dla rodziców

Zasiłki rodzinne na dziecko to dodatkowy zastrzyk gotówki w rodzinnym budżecie. Kwota może nie jest zbyt wygórowana, jednak jeśli zsumujemy wszystkie świadczenia - wyjdzie z tego całkiem pokaźna suma. Trzeba jednak pamiętać, że aby otrzymać świadczenia, należy w odpowiednim terminie złożyć wniosek. Oprócz liczby posiadanych dzieci ważne są także jeszcze inne kryteria.

Zasiłki rodzinne na dziecko, czyli dodatkowe kwoty świadczeń, o jakie mogą się ubiegać rodzice i opiekunowie. Najważniejszymi kryteriami jest osiągany dochód oraz liczba dzieci. Przedstawiamy szczegóły.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zasiłki rodzinne na dziecko. Rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy

Wraz z początkiem listopada rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych, który potrwa do końca października 2023 roku. Zatem, rodzice, którzy chcą otrzymać pieniądze na dziecko - powinni jak najszybciej złożyć wniosek (o ile jeszcze tego nie zrobili). Spóźnialskim przyjdzie poczekać na pieniądze nawet kilka miesięcy. Jak czytamy na stronie samorzad.gov.pl:

 • jeśli dany rodzic złożył wniosek o świadczenie do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
 • jeśli wniosek wypłynął do urzędu od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
 • natomiast jeśli rodzice o tym zapomną i złożą wniosek od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

O zasiłek rodzinny może złożyć wniosek:

 • rodzic lub opiekun prawny dziecka
 • osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej, która nie ukończyła 24. roku życia i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Natomiast zasiłek rodzinny przyznawany jest na każde dziecko, które nie ukończyło:

 • 18. roku życia;
 • 21. roku życia i nadal uczy się w szkole;
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednak najważniejszym kryterium odnośnie przyznania prawa do zasiłku jest osiągany dochód w przeliczeniu na osobę. Tak jak w zeszłym roku, próg ten wynosi dokładnie 674 zł lub 764 zł netto dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny na dziecko. Ile można dostać pieniędzy?

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko zależy od liczby posiadanych dzieci i ich wieku. Przedstawia się to następująco:

 • 95 zł miesięcznie - na dzieci od urodzenia do 5 lat,
 • 124 zł miesięcznie - na każde dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
 • 135 zł miesięcznie - na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Składając wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko, warto jeszcze sprawdzić, jakie inne świadczenia przysługują. A tych jest całkiem sporo. Są to m. in.:

 • tzw. becikowe - 1000 zł za urodzenie się dziecka (wypłacany jednorazowo),
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł na dziecko miesięcznie,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 113 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła oraz 69 zł miesięcznie na dziecko w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania.

Ponadto rodzice dzieci mogą liczyć na jeszcze inne formy wsparcia, gdzie nie obowiązuje kryterium dochodowe. Są to np.:

 • 500 plus na każde dziecko;
 • 300 plus na zakup wyprawki szkolnej
 • 12 tys. zł w ramach RKO na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 m-cy do 3 lat.
Więcej o:
Copyright © Agora SA