Emerytura za urodzenie dzieci. Wielu Polkom przysługują dodatkowe pieniądze. Suma jest niemała

Wiele Polek (i Polaków) nie wie, że przysługują im dodatkowe pieniądze. Należy im się emerytura za urodzenie i wychowanie dzieci. Suma też jest niemała.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach i dla dzieci znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Emerytura za urodzenie i wychowanie przynajmniej czwórki dzieci przysługuje zarówno matkom, jak i samotnym ojcom. Trzeba też pamiętać, że w istocie jest to świadczenie uzupełniające już otrzymywaną emeryturę (rentę) do wysokości najniższej emerytury. Warto wiedzieć, że świadczenie to jest corocznie waloryzowane. W 2022 roku matczyna (ojcowska) emerytura może wynieść nawet 1340 zł. Jak otrzymać dodatkowe środki? Trzeba spełnić określone warunki.

Emerytura za urodzenie i wychowanie dzieci. Trzeba spełnić określone warunki

Dodatkowe pieniądze należą się zarówno matko, które urodziły przynajmniej czworo dzieci, jak i samotnym ojcom. Ale oprócz tego, trzeba spełnić następujące wymogi:

 • nie mieć emerytury (renty) lub mieć niższą niż najniższa emerytura,
 • osiągnąć wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • nie mieć ubezpieczenia społecznego bądź mieć jakiekolwiek (w przypadku KRUS - okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższe niż 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej),
 • mieć pełnię praw rodzicielskich,
 • nie mieć  długotrwałych przerw w wychowywaniu dzieci,
 • przebywać na wolności (wyjątek - kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • mieć od 16 roku życia przez minimum 10 lat ośrodek interesów życiowych w Polsce,
 • mieć obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE bądź EFTA wraz z prawem (stałym bądź legalnym) pobytu w Polsce.

Emerytura matczyna (ojcowska) może wynieść nawet 1340 zł. Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać dodatkowe środki, rodzice czworga (lub więcej) dzieci muszą spełniać powyższe warunki i złożyć stosowny wniosek. Formularz można wziąć z dowolnej placówki ZUS lub KRUS. Można go też pobrać i wydrukować ze strony wspomnianych instytucji. Do uzupełnionego wniosku należy dołączyć również następujące dokumenty:

 • numery PESEL dzieci, 
 • oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej,
 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej (jeśli trzeba).
Więcej o: