Szykują się zmiany reguł wyboru kadry przedszkolnej i szkolnej. Rodzice nie będą zbyt zadowoleni

Jakie wymogi musi spełnić kandydat na dyrektora bądź wicedyrektora szkoły czy przedszkola? Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie. Niestety rodzice nie będą zbyt zachwyceni zmianami.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach i dla dzieci znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy każde dziecko może być dobre z matematyki?

Kto może zostać dyrektorem bądź wicedyrektorem przedszkola czy szkoły? Pojawił się nowy projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki, w którym będą zmienione zasady wyboru kadry placówek edukacyjnych. Niestety rodzice niekoniecznie będą zadowoleni ze zmian.

Kto może zostać dyrektorem przedszkola lub szkoły? Będą nowe zasady 

Do konsultacji skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki, w którym określono wymagania, jakie musi spełnić dyrektor lub osoba piastującą inną funkcję kierowniczą placówki edukacyjnej. Jest to związane ze zmianami, jakie wprowadzono od 1 września:

  • zastąpienie stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego stopniem nauczyciela początkującego,
  • zastąpienie oceny dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy.

Kto może być dyrektorem placówki edukacyjnej? Szykują się nowe zasady

Jak podaje portal Dziennik Gazeta Prawna, według zaprezentowanych w projekcie nowelizacji rozporządzenia zasad, dyrektorem szkoły polskiej bądź wicedyrektorem w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektorem publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym RP może zostać nauczyciel:

  • mianowany lub dyplomowany,
  • mający co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy
    (nauczyciel akademicki - czterech lat pracy na uczelni).

Zmiany w zasadach wyboru kadry pedagogicznej. Kiedy wejdą w życie?

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki skierowano na razie do konsultacji, więc dokładna data wejścia w życie nie jest znana. Wiadomo jedynie, że zmiany będą wprowadzone z dniem następującym po dniu oficjalnego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Więcej o:
Copyright © Agora SA