Emerytura za wychowanie dzieci należy się nie tylko matkom. Niektórzy ojcowie mogą liczyć na środki

Emerytura za wychowanie dzieci należy się nie tylko matkom - również ojcowie mogą otrzymać dodatkowe środki. Jednak muszą spełniać określone warunki.

Więcej ciekawych artykułów o świadczeniach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo "Emeryci w Polsce żyją z ołówkiem w ręku. Ja się tego bałam, jak szłam na emeryturę"

Emerytura za wychowanie dzieci bywa nazywana też emeryturą matczyną, ponieważ jest skierowana głównie do matek. To błąd, bo dodatkowe środki mogą dostać też ojcowie. Jakie warunki muszą spełnić? Niektóre kryteria są takie same zarówno dla matek, jak i ojców. Warto też pamiętać, że emerytura 4 plus to w istocie uzupełnienie już otrzymywanej emerytury (renty) do wysokości najniższej emerytury. W 2022 roku może wynosić nawet 1340 zł. 

Emerytura za wychowanie dzieci nie tylko dla matek. Skorzystać mogą też ojcowie

Z emerytury 4 plus mogą skorzystać nie tylko matki, ale i ojcowie przynajmniej czwórki dzieci. Jakie warunki muszą spełnić mężczyźni, aby otrzymać dodatkowe środki? Kryteria są następujące:

 • samotne wychowanie czworga lub więcej dzieci, ponieważ matka: zmarła, porzuciła je lub na długo zaprzestała wychowywać,
 • ukończenie 65 lat,
 • brak emerytury (renty) lub niższa od najniższej emerytury,
 • brak długotrwałych przerw w wychowywaniu dzieci,
 • pełnia praw rodzicielskich,
 • przebywanie na wolności (wyjątek - kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • brak ubezpieczenia społecznego lub jakiekolwiek (w przypadku KRUS - okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższe niż 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej),
 • od 16 roku życia przez minimum 10 lat ośrodek interesów życiowych w Polsce,
 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE bądź EFTA wraz z prawem (stałym bądź legalnym) pobytu w Polsce.

Emerytura za wychowanie dzieci również dla ojców. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Aby móc się cieszyć dodatkowymi środkami, matki i ojcowie czworga (lub więcej) dzieci muszą złożyć wniosek. Formularz można wziąć z placówki ZUS (KRUS) bądź pobrać, wydrukować ze strony tychże instytucji. Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty,  wśród których najważniejsze są trzy:

 • numery PESEL dzieci, 
 • oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej,
 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej (jeśli trzeba).
Więcej o: