Minimalna temperatura w szkole 2022. Poniżej tej wartości lekcje nie mogą się odbyć

Minimalna temperatura w szkole 2022. Jaką wartość powinny wskazywać termometry, aby zajęcia - przy mało sprzyjającej aurze za oknem - mogłyby być kontynuowane? Przed nadciągającą zimą warto wyposażyć się nie tylko w grube swetry, czy ciepłe buty, ale przyswoić sobie podane wartości.

Minimalna temperatura w szkole 2022, to jedno z popularniejszych zapytań w internetowych wyszukiwarkach. Ma to zapewne z przewidywaniem niektórych samorządów odnośnie zamknięcia szkół i wysłania dzieci do domów, na naukę zdalną - jeśli termometry będą pokazywać zbyt niską temperaturę.

Zobacz wideo "Co jest złego w tym, że uczeń sprawdzi coś w internecie? Kwestia, żeby umiał zweryfikować znalezione informacje"

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Minimalna temperatura w szkole 2022. Określa je rozporządzenie

Minimalna temperatura w szkole 2022 została precyzyjnie określona przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Konkretnie chodzi o paragraf 17 dokumentu (ust. 1 i 2), który stanowi, iż:

W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Oznacza to, że minimalna temperatura w szkole podczas odbywania się zajęć to 18 st. C. Jeśli jednak spadnie poniżej tej wartości, to dyrektor placówki ma obowiązek zawiesić zajęcia i tym samym poinformować o tym fakcie organ prowadzący, którym najczęściej są władze samorządowe. Jednak chwilowe wolne z powodu niskiej temperatury trzeba w późniejszym czasie odrobić.

Dziecko podczas polowania (zdjęcie ilustracyjne).Dzieci będą mogły brać udział w rzezi zwierząt? Rząd może do tego dopuścić

Minimalna temperatura w szkole 2022. Kluczowe dwa nocne pomiary

W kwestii nadciągającej zimy i przewidywanych problemów z ogrzewaniem, wielu dyrektorów szkół bierze pod uwagę również przejście z nauki stacjonarnej na zdalną. Chodzi o wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, a konkretnie o rozporządzenie "w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość". Dokument ten daje możliwość dyrektorom szkół zamknięcia placówek i wysłana dzieci i młodzież na naukę zdalną.

Zdalne lekcje 2022 mogą być wprowadzone w czterech przypadkach:

  • bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, w związku z organizacją na terenie placówki imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  • nieodpowiednią temperaturę zewnętrzną lub w pomieszczeniach, w których mają być prowadzone zajęcia z uczniami,
  • sytuację epidemiologiczną,
  • inne zdarzenia, które mają zagrażać bezpieczeństwu bądź zdrowiu dzieci.

W kwestii owej nieodpowiedniej temperatury ma tu znaczenie jeden konkretny zapis rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Mowa o paragrafie 18, ustęp drugi:

Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15°C lub jest niższa.

Zatrzymanie (zdjęcie ilustracyjne)Dyrektor szkoły okradał uczniów. Miał przywłaszczyć sobie pieniądze na wycieczkę

Więcej o: