Zasiłek macierzyński - dla kogo i ile? Świadczenie przysługuje też kobietom, które straciły ciążę

Zasiłek macierzyński to specjalne świadczenie pieniężne, które przysługuje po urodzeniu dziecka lub jego adopcji. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale zasiłek należy się również tym kobietom, które straciły ciążę. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić kilka wymaganych warunków. Przedstawiamy szczegóły.

Zasiłek macierzyński przysługuje po urodzeniu dziecka. Jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez ZUS. Jednak w przypadku poronień i utraty ciąży, a także śmierci dziecka tuż po jego narodzinach - również należą się pieniądze. Zatem jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać prawo do zasiłku? Oto wszystko, co należy wiedzieć o tym specjalnym świadczeniu macierzyńskim.

Zobacz wideo To nie Twoja wina - film stworzony z fragmentów listów kobiet po stracie ciąży

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zasiłek macierzyński - ile trwa i kto może z niego skorzystać?

Zasiłek macierzyński to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otrzymać mogą go te kobiety, które urodziły dziecko i są objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zatem zasiłek macierzyński należy się:

 • pracownikom zatrudnionym na etacie w ramach umowy o pracę,
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych,       
 • osobom wykonującym pracę nakładczą,   
 • osobom zatrudnionym na umowie zlecenie lub umowie agencyjnej albo innej umowie o świadczenie usług,     
 • ubezpieczonym, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ich współpracownikom,     
 • pracującym odpłatnie w czasie odbywania kary aresztu lub pozbawienia wolności,       
 • osobom odbywającym służbę zastępczą,       
 • duchownym.

Warto również wspomnieć, że zasiłek macierzyński przysługuje osobom, które co prawda nie urodziły, ale adoptowały dziecko w wieku maksymalnie do 7 lat.

Czas trwania zasiłku macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci. Przedstawia się on następująco:

 • 20 tygodni (140 dni) - w przypadku urodzenia lub przyjęcia jednego dziecka       
 • 31 tygodni (217 dni) - w przypadku urodzenia lub przyjęcia dwojga dzieci       
 • 33 tygodnie (231 dni) - w przypadku urodzenia lub przyjęcia trojga dzieci       
 • 35 tygodni (245 dni) - w przypadku urodzenia lub przyjęcia czworga dzieci       
 • 37 tygodni (259 dni) - w przypadku urodzenia lub przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

O prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego może wnioskować również ojciec dziecka (jeśli obejmuje go ubezpieczanie chorobowe). Jest ono wtedy wypłacany na takich samych zasadach, jak matce dziecka.

Jak podaje rządowa strona gov.pl, za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jednak jeśli kobieta po urodzeniu dziecka, w przeciągu 21 dni złoży pisemny wniosek o udzielenie po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński za cały okres obu urlopów (urlop macierzyński + urlop rodzicielski) przysługuje w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru.

Zgodnie z wejściem w życie nowej dyrektywy rodzicielskiej i zmian w Kodeksie pracy, które nastąpiły od 1 sierpnia 2022 roku, jest podwyższenie zasiłku macierzyńskiego (za okres urlopu rodzicielskiego), który będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek macierzyński po poronieniu i stracie dziecka

Niewiele kobiet o tym wie, ale po stracie ciąży lub śmierci nowo narodzonego dziecka, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, należy się im również zasiłek macierzyński i prawo do urlopu macierzyńskiego.

Kobietom, które poroniły, przysługuje dokładnie 56 dni (8 tygodni) urlopu macierzyńskiego, płatnego 100 proc. Jest to zawarte w Kodeksie Pracy, artykuł 180 par.1:

W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Jedynym warunkiem jest pozostawanie w stosunku pracy.
Więcej o: