Formalności po porodzie. Pilnuj terminów i sprawdź o czym nie możesz zapomnieć.

Formalności i biurokracja przerażają wielu świeżo upieczonych rodziców. Jednak, jeśli odpowiednio wcześniej się przygotujecie i zaplanujecie wszelkie wizyty w urzędach, wystarczy kilka godzin, by załatwić wszystko co niezbędne. Sprawdź naszą listę by mieć wszystko pod kontrolą.

Poród i co dalej?

Zaraz po narodzinach dziecka i powrocie ze szpitala do domu, to właśnie formalności spędzają sen z powiek wielu świeżo upieczonych rodziców. Ci, często są lekko przerażeni ilością czekającej na nich biurokracji. Dlatego najlepiej przygotować się jeszcze przed porodem, tak by o niczym nie zapomnieć. Zrobić sobie listę, podzielić się obowiązkami z partnerem. Warto wiedzieć, że obecnie większość spraw można spokojnie załatwić online, ważne tylko by nie przegapić obowiązujących terminów. 

Więcej interesujących treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Formalności

Uznanie ojcostwa
Jeżeli dziecka spodziewa się para, która nie jest po ślubie, jeszcze przed narodzinami może udać się do urzędu stanu cywilnego i złożyć odpowiednie zaświadczenie.

Urlop macierzyński/rodzicielski
Tuż przed porodem albo zaraz po (jeżeli matka zatrudniona jest na umowę o pracę) należy poinformować pracodawcę o chęci przejścia na urlop macierzyński bądź rodzicielski. W tym celu należy przekazać do miejsca pracy odpowiednie dokumenty - zaświadczenie o urodzeniu dziecka oraz kopię aktu urodzenia. 

Akt urodzenia
Najważniejszy dokument spośród wszystkich. W ciągu 21 dni po urodzeniu dziecka należy zgłosić się do właściwego, ze względu na miejsce porodu lub zamieszkania, urzędu stanu cywilnego. Formalności może dokonać matka lub ojciec, ewentualnie pełnomocnik. Podczas sporządzania aktu urodzenia dziecka niezbędne jest podanie jego imienia bądź imion (można nadać dziecku maksymalnie dwa imiona). Jeśli rodzice nie wybiorą imienia, wybiera je urzędnik, który zajmuje się sporządzaniem aktu urodzenia. 

PESEL
Czyli 11-cyfrowy numer identyfikacyjny, unikalny dla każdego obywatela Polski. Tuż po sporządzeniu aktu urodzenia, urzędnik występuje do ministerstwa właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie dziecku numeru PESEL.

Zameldowanie
Rodzice mogą zdecydować o stałym lub tymczasowym miejscu zamieszkania dziecka. Wystarczy zgłoszenie do Urzędu Gminy lub Miasta.

Ubezpieczenie zdrowotne
Tuż po porodzie ojciec lub matka dziecka musi zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Jeśli robi to w swoim zakładzie pracy, wystarczy poinformować pracodawcę i przekazać mu właściwie wypełniony formularz. Jeśli zgłaszający rodzic jest bezrobotny, zgłasza taki fakt we właściwym Urzędzie Pracy.

Opieka medyczna
Najlepiej jeszcze przed narodzinami wybrać odpowiednią przychodnię oraz lekarza rodzinnego dla swojego dziecka. Tuż po narodzinach, najlepiej już z posiadanym numerem PESEL, udać się do poradni zdrowia i wypełnić odpowiedni formularz wyboru danej placówki służby zdrowia i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 

Lista świadczeń

Zaraz po narodzinach lub jeszcze przed warto zrobić rozeznanie jakie świadczenia wam przysługują. Niektóre mają określone progi dochodowe na każdego członka rodziny, inne przysługują niezależnie od wysokości pensji. Warto sprawdzić i na spokojnie pobrać niezbędne wnioski, tak aby tuż po porodzie wszystko zdążyć złożyć w odpowiednim terminie. Poniżej lista dostępnych świadczeń:

  • 500 plus
  • Kosiniakowe
  • Becikowe
  • Zasiłek macierzyński
  • Zasiłek ojcowski
  • Ulga prorodzinna podatkowa na dziecko
  • Zasiłek rodzinny
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • Dodatek "za życiem" 4000 zł.
Więcej o: