Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Dla kogo? Rodzice otrzymają dodatkowe dni wolne od pracy

Zamknięcie placówki edukacyjnej z powodu pandemii, nieoczekiwany remont w przedszkolu, a może choroba niani? Zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje, które stawiają pracujących rodziców w trudnym położeniu. Jednak nie każdy wie, że ma możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego na dziecko. To rozwiązanie jest dostępne od lat.
Zobacz wideo Co to są komórki macierzyste i dlaczego warto zainteresować się tym tematem już w ciąży?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko to forma świadczenia pozwalająca zarówno rodzicom jak i opiekunom pozyskać dodatkowe dni wolne od pracy. Przysługują one w dwóch sytuacjach. Jedną z nich jest konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym poniżej ósmego roku życia, lub nad osobą z niepełnosprawnością, która nie ukończyła jeszcze 18 lat. Drugi przypadek to opieka nad dzieckiem chorym. 

Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Komu przysługuje?

Aby uzyskać prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego, należy spełniać określone warunki. Po pierwsze rodzice lub opiekunowie muszą posiadać ubezpieczenie chorobowe. Przypominamy bowiem, że to ZUS wypłaca należne pieniądze. Po drugie zdrowe dziecko, nad którym sprawujemy opiekę, nie może przekroczyć ósmego roku życia. Poniżej podajemy przykłady, w jakich sytuacjach mamy prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego kiedy nasza pociecha jest zdrowa:

  • zamknięto placówkę, do której uczęszcza dziecko (np. z powodu awarii),
  • osoba, która do tej pory zajmowała się pociechą, jest chora lub przebywa w szpitalu,
  • inspekcja sanitarna podejrzewa chorobę zakaźną,
  • matka nie może sprawować opieki nad dzieckiem z powodu porodu.

Ważną kwestią jest fakt, iż w przypadku kiedy w domu zamieszkują inne osoby, które w takich sytuacjach mogłyby opiekować się dzieckiem, rodzic nie ma prawa do wykorzystania świadczenia. 

Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Ile wynosi i kto wypłaca?

Jak w przypadku większości świadczeń socjalnych obsługą wniosków i wypłatą należności zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość zasiłku opiekuńczego na dziecko wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku, a jego ostateczną wartość zawsze wylicza ZUS.

Za podstawę w przypadku rodziców zatrudnionych na pełnym etacie, rozumiemy wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto, jaką otrzymywali w ciągu ostatniego roku. Kwota ta, jest pomniejszana o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.

Zagadnienie to wygląda nieco inaczej w przypadku osób zatrudnionych na innych zasadach niż umowa o pracę. W takim wypadku ZUS bierze pod uwagę dochód z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rodzic sprawuje opiekę. Od kwoty odliczane jest 13,71 procent.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby móc ubiegać się o przyznanie świadczenia rodzice lub opiekunowie są zobligowani do złożenia specjalnego formularza Z-15A. W przypadku dzieci chorych, nad którymi będziemy sprawować opiekę, niezbędne jest także dołączenie zwolnienia lekarskiego.

Natomiast jeżeli nasza pociecha potrzebuje opieki z przyczyn losowych rodzic lub opiekun załącza na piśmie krótką informację o konieczności pozostania z dzieckiem w domu. Wniosek wraz z załącznikami składamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub u pracodawcy w dziale kadr.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.