Jesteś w trakcie rozwodu? Sprawdź czy twoje dziecko cierpi na syndrom Gardnera

Syndrom, zwany także zespołem Gardnera dotyczy dzieci rodziców w trakcie lub po rozwodzie. U dotkniętego nim dziecka może pojawić się szereg problemów psychologicznych, lęki i fobii także w życiu dorosłym. Zobacz listę najbardziej szkodliwych zachowań rodziców.

Co to jest syndrom Gardnera?

Syndrom Gardnera, to inaczej zespół wyobcowania rodzicielskiego. Jego nazwa pochodzi od nazwiska naukowca - Richarda Gardnera, badacza który jako pierwszy opisał to zjawisko w 1985 roku. Był on amerykańskim psychiatrą sądowym, zajmującym się psychoterapią dziecięcą. Na podstawie obserwacji zauważył, że dzieci często składają niezgodne z prawdą, oczerniające zeznania drugoplanowego rodzica, i dzieje się to tylko w sytuacji rozwodu rodziców i walki o przyznanie opieki nad dzieckiem. Nazwał to zespołem oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS - Parent Alienate Syndrome).


Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Przyczyny powstania syndromu

Często, w czasie rozwodu rodzice trwają w konflikcie. Czasem świadomie bądź nie, dochodzi do sytuacji, w której jeden z rodziców zaczyna manipulować dzieckiem, nastawiać je przeciwko drugiemu rodzicowi. Dziecko bywa wtedy zdezorientowane i rozdarte pomiędzy poczuciem miłości a nienawiści do rodziców. To wtedy dochodzi do nadszarpnięcia emocjonalnej równowagi u dziecka. Wyróżnia się 3 stopnie nasilenia zespołu alienacji rodzicielskiej: łagodny (dziecko wciąż pragnie mieć kontakt z rodzicem), umiarkowany (dziecko zaczyna przejawiać niechęć i brak szacunku wobec rodzica), poważny (dziecko zaczyna czuć nienawiść i wrogość do rodzica, co może skutkować agresją).

Objawy syndromu Gardnera:

  • uczucie przyporządkowania do jednego z rodziców
  • nienawiść, wrogość lub agresja wobec jednego z rodziców, nawet w błahych sytuacjach
  • notoryczna, bezpodstawna krytyka jednego z rodziców
  • twierdzenie, że dziecko samodzielnie odrzuciło jednego z rodziców
  • zachowania, gesty, słowa dziecka odzwierciedlające bardzo dokładnie rodzica - manipulatora
  • brak poczucia winy u dziecka za przejawianie negatywnych zachowań 
  • za każdym razem trzymanie strony rodzica przez dziecko i odruchowe wspieranie go
  • poczucie wrogości dziecka wobec jednego z rodziców rozszerza się stopniowo na całą jego rodzinę

Konsekwencje w dorosłym życiu

Aby zapewnić dziecku najbardziej komfortowe warunki w czasie rozwodu rodziców, najlepiej zorganizować mu w tym czasie wsparcie psychologiczne. Gdy tak się nie dzieje, a rozwód nie przebiega spokojnie, skutkuje to tym że w przyszłości dziecko może mieć problemy w dorosłym życiu. Może wyrosnąć na człowieka zakompleksionego, mającego problem ze zbudowaniem właściwych relacji partnerskich, poczuciem że nie zasługuje na szczęście, miłość czy szacunek. Takie osoby mogą nieświadomie powielać znajomy schemat z domu. Leczenie syndromu Gardnera to często długa droga terapeutyczna, jednak na szczęście nie wymagająca farmakologii. Jednak tak czy inaczej lepiej jej uniknąć.

Więcej o syndromie Gardnera, objawach, skutkach i badaniach:
Irena Namysłowska, Janusz Heitzman, Anna Siewierska "Zespół Gardnera - zespół oddzielenia drugoplanowego opiekuna (PAS). Rozpoznanie czy rzeczywistość rodzinna? Psychiatria Polska 2009, tom XLIII, numer 1

Więcej o: