Lektury z gwiazdką na maturze. Te utwory trzeba powtórzyć przed egzaminem maturalnym 2023 [LISTA]

W maju przyszłego roku uczniowie ostatnich klas, jak każdego roku, przystąpią do matury. Obowiązkowo będą musieli zdawać pisemnie matematykę, język obcy i język polski na poziomie podstawowym. Jakie lektury powinni znać, aby egzamin dojrzałości poszedł gładko?

Egzamin z języka polskiego obejmuje szereg lektur, które uczniowie powinni znać w całości lub jedynie we fragmentach. Lektury, które koniecznie mają przeczytać osoby przystępujące do matury są to tak zwane lektury z gwiazdką i należy je przerobić przed zdawaniem egzaminu.

Zobacz wideo Zostawiają dziecko w samochodzie i idą do sklepu. Adwokat: To może zakończyć się więzieniem

Lektury z gwiazdką na maturze - kto musi je przeczytać?

Lektury z gwiazdką to takie, które są obowiązkowe dla wszystkich na maturze z języka polskiego. Osoby zdające egzamin na poziomie rozszerzonym powinni znać jeszcze 35 innych utworów.

Jeśli chodzi o lektury z gwiazdką, każdy polonista jest zobowiązany do opracowania ich z uczniami bardzo dokładnie pod kątem treści i tematów w nich poruszanych. Maturzyści powinni znać motywy, które tam się pojawiają i rozumieć kontekst, w jakim ulokowane są lektury. Lista utworów literackich na maturę 2023 jest dość długa, dlatego uczniowie powinni już teraz zacząć przygotowania do egzaminu.

Lista lektur z gwiazdką na maturze 2023

Przedstawiamy listę lektur obowiązujących na egzaminie maturalnym w 2023 roku:

Antyk

 • Biblia (fragmenty: Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy według św. Jana)
 • Mitologia cz. I - Jan Parandowski
 • Iliada (fragmenty) - Homer
 • Antygona - Sofokles
 • Średniowiecze
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 • Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 • Kronika polska (fragmenty) - Gall Anonim
 • Boska komedia (fragmenty) - Dante Alighieri

Renesans

 • Odprawa posłów greckich - Jan Kochanowski
 • treny Jana Kochanowskiego (Tren IX, Tren X, Tren XI, Tren XIX)
 • Kazania sejmowe (fragmenty) - Piotr Skarga
 • Makbet - William Szekspir

Barok

 • Pamiętniki (fragmenty) - Jan Chryzostom Pasek
 • Skąpiec - Molier

Oświecenie

 • satyry Ignacego Krasickiego (np. Do króla, Świat zepsuty, Pijaństwo, Żona modna)

Romantyzm

 • Oda do młodości - Adam Mickiewicz
 • ballady Adama Mickiewicza (Romantyczność i np. Lilije, Świtezianka, Świteź)
 • Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz
 • Dziady cz. III - Adam Mickiewicz
 • Kordian - Juliusz Słowacki

Pozytywizm

 • Lalka - Bolesław Prus
 • Potop - Henryk Sienkiewicz
 • Gloria victis - Eliza Orzeszkowa
 • Zbrodnia i kara - Fiodor Dostojewski

Młoda Polska

 • Wesele - Stanisław Wyspiański

XX-lecie międzywojenne

 • Przedwiośnie - Stefan Żeromski

Literatura wojny i okupacji

 • opowiadania Tadeusza Borowskiego (Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli)
 • Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński
 • Zdążyć przed Panem Bogiem - Hanna Krall

Współczesność

 • Dżuma - Albert Camus
 • Rok 1984 - George Orwell
 • Tango - Sławomir Mrożek
 • opowiadanie Marka Nowakowskiego z tomu Raport o stanie wojennym (np. Stan wojenny)
 • Górą "Edek" - Marek Nowakowski
 • Katedra - Jacek Dukaj
 • Miejsce – Andrzej Stasiuk
 • Profesor Andrews w Warszawie - Olga Tokarczuk

Lektury ze szkoły podstawowej

 • treny Jana Kochanowskiego (Tren I, Tren V, Tren VII, Tren VIII)
 • pieśni Jana Kochanowskiego (np. Pieśń III, Pieśń IX, Pieśń XIV, Pieśń XXV)
 • bajki Ignacego Krasickiego (np. Malarze, Syn i ojciec, Kruk i lis, Lis i osieł)
 • Dziady cz. II - Adam Mickiewicz
 • Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz
 • Balladyna - Juliusz Słowacki
 • Zemsta - Aleksander Fredro

Lista lektur z dodatkowych, które będą obowiązywały na maturze rozszerzonej w 2023 roku:

 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 • Arystofanes, Chmury;
 • Platon, Państwo (fragmenty);
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 • Homer, Odyseja;
 • Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 • Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
 • Zygmunt Krasiński, Nieboska komedia
 • Antoni Libera, Madame;
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu;
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi t. I
 • William Szekspir, Hamlet;
 • Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty);
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 • św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 • François Villon, Wielki testament (fragmenty);
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 • Szekspir, Romeo i Julia;
 • Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…;
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 • wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).

Więcej podobnych artykułów znajdziecie na Gazeta.pl

Więcej o:
Copyright © Agora SA