Alimenty na dziecko 2022. Ile wynoszą minimalne? Wielu rodziców jest oburzonych kwotą

Alimenty na dziecko 2022. Rodzice często pytają, jaka jest dokładnie kwota najniższych alimentów. Jednak próżno szukać na postawione pytanie odpowiedzi. Wszystko zależy od decyzji sądu, który bierze pod uwagę potrzeby dziecka oraz sytuację materialną rodzica, który ma płacić zasądzoną kwotę. W praktyce jednak dość często pojawia się minimalna kwota alimentów, która wynosi średnio 500-600 zł na jedno dziecko.

Alimenty na dziecko 2022. Sąd rodzinny, który wyznacza kwotę, jaką rodzic powinien płacić na dziecko, bierze pod uwagę dwa podstawowe czynniki. Po pierwsze są to wszelkie usprawiedliwione potrzeby dziecka, z drugiej strony zaś możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego. Jednak zasądzone kwoty często oburzają wielu rodziców.

Zobacz wideo Dziecko dziedziczy długi i co dalej? Adwokat: Jest prawnie chronione

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Alimenty na dziecko 2022 - ile wynoszą?

Ustalona kwota alimentów na dziecko zależy od dwóch podstawowych kwestii. Po pierwsze są to usprawiedliwione potrzeby danego dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica, który jest zobowiązany do ich płacenia. W całej sprawie istotne jest to, że owe potrzeby dziecka muszą być ustalone na takiej samej stopie życiowej jak rodzica. Oznacza to, że osoby, którym zasądzono alimenty, nie mogą uchylać się od ich płacenia względem dziecka, które nie może się utrzymać samodzielnie. Rodzice są zobowiązani do tego, aby podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami.

Jeśli bierzemy pod uwagę potrzeby dziecka, tu nie chodzi jedynie o zapewnienie minimum egzystencji, czyli wyżywienie, ubranie, jedzenie, czy leczenie w razie wypadku bądź choroby. Należy wziąć pod uwagę również wszelkie potrzeby duchowe, kulturalne, rozwój fizyczny i umysłowy. Dlatego rodzice coraz częściej wskazują na to, że kwoty, które otrzymują na dziecko jako świadczenie alimentacyjne - jest zbyt niskie.

Co prawda kwota minimalnych alimentów na dziecko nie została dokładnie określona w prawie alimentacyjnym, jednak biorąc pod uwagę praktykę polskich sądów, możemy przyjąć, że zasądzone kwoty wynoszą ok. 500-600 zł.

Karta Dużej Rodziny - ile dzieci? Nie wszyscy rodzice mogą z niej skorzystać.Jak założyć Kartę Dużej Rodziny? Rodzice mogą liczyć na atrakcyjne zniżki

Alimenty na dziecko 2022 - jak długo należy je płacić?

Jeśli chodzi o płacenie alimentów na dziecko - to wszystko zależy od decyzji sądu. Nie ma znaczenia tu, czy dziecko osiągnęło już pełnoletność. Sąd nie bierze pod uwagę wieku, ale fakt, czy jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać - na odpowiednim poziomie. Co istotne nie można tu samodzielnie zdecydować o zaprzestaniu płacenia. Taką decyzję może podjąć tylko sąd rodzinny, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym.

Rodzice powinni łożyć na utrzymanie dziecka - także tego pełnoletniego, który nadal się uczy i zdobywa kwalifikacje zawodowe. Warunkiem jest, by był to czas rzeczywistej nauki, a nie zbieranie papierów i zaświadczeń, tym samym celowym niepodjęciu pracy zarobkowej. Oznacza to, że jeżeli dziecko jest pełnoletnie, przygotowane do pracy, ale zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdaje we właściwym terminie egzaminów, powtarza lata nauki, ustaje obowiązek rodziców do dalszego płacenia alimentów. Jednak każdorazowo takową decyzję musi wydać sąd.

Ambitna mama i jej kasztanowy miśNadgorliwa mama przewiozła 800 kg kasztanów nissanem micrą. Przesad?

Więcej o: