Emerytura za urodzenie dzieci należy się wielu Polkom. Wynosi ponad 1300 zł

Emerytura za urodzenie dzieci należy się wielu Polkom. To specjalne świadczenie rodzicielskie przeznaczone dla tych mam, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę potomstwa. Rządowy program wsparcia wszedł w życie w marcu 2019 roku i od tego momentu wspiera te osoby, które zrezygnowały z pracy, albo w ogóle jej nie podjęły, aby w pełni poświęcić się opiece nad dziećmi.

Emerytura za urodzenie dzieci, czyli rządowy program"mama cztery plus" to rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jego głównym celem jest zapewnienie minimum egzystencji osobom, które zrezygnowały lub w ogóle nie podjęły pracy, ze względu na dużą ilość dzieci w domu.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura za urodzenie dzieci. Dla kogo pieniądze?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, jakim jest emerytura za urodzenie dzieci, przysługuje osobom (matce oraz w szczególnych przypadkach ojcu), które nie mają innych dochodów, np. emerytury lub renty. Takie osoby nie pracowały, bo poświęciły się w pełni wychowywaniu dzieci, a po osiągnięciu wieku emerytalnego nie należy się im żadne inne świadczenie. Emerytura matczyna przysługuje:

  • matkom, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czwórkę dzieci,
  • ojcom, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas zaprzestała ich wychowywania.

Wysokość specjalnej emerytury po ostatniej waloryzacji to 1338,44 zł brutto. Jednak rzadko zdarza się, że osoba, której należą się pieniądze - otrzymuje pełną kwotę. W wielu przypadkach to specjalne świadczenie jest tylko dopłatą do otrzymywanej już emerytury, czy renty, które są jednak niższe niż najniższa emerytura. Oznacza to, że pieniądze są wypłacane w takiej wysokości, aby otrzymywana emerytura (lub renta) była równa najniższej emerytury.

Karta Dużej Rodziny - ile dzieci? Nie wszyscy rodzice mogą z niej skorzystać.Jak założyć Kartę Dużej Rodziny? Rodzice mogą liczyć na atrakcyjne zniżki

Jak otrzymać pieniądze? Gdzie złożyć wniosek?

Zainteresowane osoby, które spełniają wszelkie warunki i są zainteresowane dodatkowymi pieniędzmi - muszą złożyć wniosek. Emerytura matczyna nie jest przyznawana z automatu.

Wszelkie niezbędne dokumenty są dostępne w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz na stronie internetowej tej instytucji. Do formularza ERSU trzeba też dołączyć dodatkowe dokumenty, m.in.: oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej czy zaświadczenia o dochodach (lub ich braku), a także nr PESEL dzieci.

Ponadto, jeśli o świadczenie matczyne ubiega się ojciec dzieci, musi on złożyć specjalne oświadczenie, na którym będzie zawarta data np. zgonu matki dzieci, data porzucenia przez nią dzieci albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres. Jeśli to możliwe - należy potwierdzić to odpowiednimi dokumentami.  

Ambitna mama i jej kasztanowy miśNadgorliwa mama przewiozła 800 kg kasztanów nissanem micrą. Przesad?

Więcej o: