Czy religia wlicza się do średniej? To dla niektórych karta przetargowa w boju o czerwony pasek

Czy religia wlicza się do średniej? Na to pytanie próbuje znaleźć odpowiedź dość spora liczba uczniów, dla których taka ocena mogłaby być bardzo pomocna w boju o czerwony pasek. To również spora zachęta, a nawet jedna z kart przetargowych, aby uczestniczyć w nieobowiązkowych lekcjach religii.

Czy religia wlicza się do średniej? Dobra ocena z religii może podnieść średnią i ułatwić starania o czerwony pasek na świadectwie, co skrzętnie wykorzystują niektóre osoby, aby zachęcić uczniów do chodzenia na szkolną katechezę. Jednak z drugiej strony nie może ona być przyczyną braku promocji do następnej klasy. Podobnie sprawa wygląda z etyką.

Zobacz wideo Kidawa-Błońska o wyprowadzeniu religii ze szkół i Funduszu Kościelnym

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Czy religia wlicza się do średniej?

Średnia wszystkich ocen na świadectwie decyduje o tym, czy dany uczeń otrzyma je z upragnionym czerwonym paskiem. Żeby je dostać, trzeba osiągnąć średnią wynoszącą 4,75 lub więcej. Zatem dla niektórych uczęszczanie na lekcje religii to dodatkowa karta przetargowa w boju o czerwony pasek.

Religia lub etyka obecnie są przedmiotami dodatkowymi, zatem wielu uczniów zastanawia się, czy religia wlicza się do średniej. Okazuje się, że tak, ale nie można z jej powodu nie zdać. Zatem piątkami, czy nawet szóstkami można znacznie podbić sobie średnią na świadectwie.  

Informacje dotyczące zajęć z religii, czy etyki dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Najważniejsze rzeczy to:

Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.

Mała dziewczynka trafiła na SOR. Gdy lekarze odkryli powód, nie kryli rozbawieniaMała dziewczynka trafiła na SOR. Gdy lekarze odkryli powód, nie kryli rozbawienia

Świadectwo z paskiem dzięki religii? 

Zatem jeśli chodzi o szkolną katechezę, która nie jest przedmiotem obowiązkowym - uczęszczając na te lekcje, można "podbić" sobie końcową średnią. To jest również jeden z głównych argumentów, dla których uczniowie decydują się zapisać na zajęcia.

Wszystko jednak zmieni się już od przyszłego roku. Zgodnie z zapowiedziami ministra edukacji, lekcje religii, czy etyki nie będą jedynie dla chętnych. Zostaną one wpisane w podstawę programową, co oznacza, że jeśli uczeń nie będzie chciał chodzić na religię, musi uczęszczać na etykę. Innej drogi nie ma.

Zatem obowiązkowe lekcje religii bądź etyki zostaną wprowadzone:

  • od 1 września 2023 r. - dla uczniów klas  IV szkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;
  • od 1 września 2024 r. - dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych oraz klas I i II szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;
  • od 1 września 2025 r. - dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych oraz klas I - III szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;
  • od 1 września 2026 r. - dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i klas I-IV szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;
  • od 1 września 2027 r. - dla uczniów klas IV-VIII  szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

Małgorzata Kożuchowska zachwyciła fryzurą. To hit sezonu! 'Samo piękno i klasa' (zdjęcie ilustracyjne)51-letnia Małgorzata Kożuchowska pragnie dziecka. "Ocknęłam się w ostatniej chwili"

Więcej o: