Emerytura za urodzenie dzieci. Polkom przysługuje pawie 1340 zł miesięcznie. Kluczowa jest jedna kwestia

Emerytura za urodzenie dzieci, czyli dodatkowe pieniądze dla mam czwórki i więcej dzieci. To prawie 1340 zł brutto miesięcznie. Jednak, aby otrzymać pieniądze, należy złożyć wniosek. Emerytura matczyna nie jest przyznawana z automatu.

Emerytura za urodzenie dzieci to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, wprowadzone od marca 2019 roku. Głównym celem wejścia w życie rządowego programu jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle nie podjęły pracy. Liczba dzieci to nie jedyna ważna kwestia. Są jeszcze inne warunki, które należy spełnić, aby otrzymać pieniądze.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura za urodzenie dzieci - dla kogo pieniądze?

Rządowy program "Mama cztery plus" jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, przeznaczonym dla osób, które, żeby wychować co najmniej czwórkę dzieci, nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do żadnych innych świadczeń, typu emerytura czy renta, nawet na najniższym poziomie. Istotną kwestią jest również to, że pieniądze należą się również ojcu dzieci. Zatem świadczenie przysługuje:

  • matce, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała (np. adopcja lub przysposobienie) co najmniej czwórkę dzieci,
  • ojcu, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas zaprzestała ich wychowywania.

Od marca 2022 roku, po waloryzacji emerytur i rent, kwota tej specjalnej emerytury jest wyższa i wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto. Nie każdy jednak otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Całość otrzymają tylko te osoby, które nie mają prawa do żadnych innych świadczeń. Natomiast jeżeli ktoś ma już własną emeryturę lub rentę, ale jest ona niższa niż najniższa emerytura, to wtedy emerytura za urodzenie dzieci jest jedynie uzupełnieniem do kwoty 1338,44 zł brutto.

Mała dziewczynka trafiła na SOR. Gdy lekarze odkryli powód, nie kryli rozbawieniaMała dziewczynka trafiła na SOR. Gdy lekarze odkryli powód, nie kryli rozbawienia

Gdzie złożyć wniosek? Jak długo trzeba czekać na decyzję?

Tak, jak już sygnalizowaliśmy na początku - o przyznanie prawa do tego świadczenia należy złożyć wniosek. Emerytura za urodzenie dzieci nie jest przyznawana z automatu, a jedynie po weryfikacji sytuacji życiowej i spełnieniu wszelkich kryteriów.

Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w przypadku rolników).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • akty urodzenia dzieci,
  • informację o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji  osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Każdy zgłoszony wniosek będzie rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to wtedy prawo do świadczenia powstanie od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję administracyjną. Jednak nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego przez wnioskodawcę.

Małgorzata Kożuchowska zachwyciła fryzurą. To hit sezonu! 'Samo piękno i klasa' (zdjęcie ilustracyjne)51-letnia Małgorzata Kożuchowska pragnie dziecka. "Ocknęłam się w ostatniej chwili"

Więcej o: