Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Czy od stycznia możemy spodziewać się waloryzacji? To prawdopodobny scenariusz

Świadczenie pielęgnacyjne to forma finansowego wsparcia dla osób, które na co dzień zmagają się z trudami opieki nad osobą niepełnosprawną. Mogą z niego skorzystać nie tylko rodzice, ale także rodziny zastępcze, lub osoby, które faktycznie sprawują tego typu opiekę. Czy od stycznia 2023 roku będzie waloryzacja? Sprawdzamy.
Zobacz wideo Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Warszawie

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub opiekunom osoby z niepełnosprawnością. Jest przyznawane do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia, lub do ukończenia 25. lat w przypadku kiedy podopieczny kontynuuje naukę. 

Świadczenie pielęgnacyjne. Jaką kwotę może uzyskać rodzic lub opiekun?

Istotną kwestią jest fakt, iż świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na wysokość dochodów. Obecnie wynosi 2119 złotych miesięcznie. Jednak w ubiegłym roku jego wartość była niższa o 148 zł. Zatem każdego roku podlega nieco zwiększeniu, a jego ostateczna wartość zależna jest od kwoty najniższego wynagrodzenia.

Choć na ten moment nie wiemy jeszcze, ile ostatecznie będzie wynosiła wartość świadczenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, to jednak możemy spodziewać się waloryzacji. Szczegółowe informacje w tym zakresie z pewnością pojawią się pod koniec bieżącego roku.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Warunkiem koniecznym do wnioskowania o przyznanie świadczenia jest rezygnacja opiekuna z pracy zarobkowej na rzecz zajmowania się osobą z niepełnosprawnością. Forma pomocy materialnej przysługuje następującym osobom:

  • matce, lub ojcu dziecka z niepełnosprawnością,
  • opiekunowi faktycznemu,
  • osobie będącej rodziną zastępczą.

Natomiast są także wytyczne, które stanowią o tym, kiedy nie otrzymamy wnioskowanego świadczenia. Nie przysługuje ono w następujących sytuacjach:

  • osoba sprawująca opiekę ma przyznane prawo do renty lub emerytury,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim,
  • osoba wymagająca opieki ma prawo do wcześniejszej emerytury.

Należy także pamiętać, że w przypadku zbiegu uprawnień do wypłacenia świadczeń przysługuje jedno z nich. Mowa między i innymi o świadczeniu rodzicielskim, pielęgnacyjnym czy specjalnym zasiłku opiekuńczym.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne 2023?

Zasady są takie same jak dotychczas, aby ubiegać się o przyznanie tej formy finansowego wsparcia, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Ważne, aby osoba składająca wniosek posiadała dokument tożsamości, niezbędny w celu weryfikacji tożsamości. 

Do wniosku należy dołączyć także skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Na podstawie przedłożonych dokumentów, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest na czas nieokreślony.

Więcej o: