Od ilu lat dziecko może zostać samo w domu? Wielu rodziców nie zna przepisów

Od ilu lat dziecko może zostać samo w domu? Wielu rodziców nie zna przepisów, tym samym korzystając z dużej samodzielności dziecka, które np. zajęte jest oglądaniem bajek. Drzemka to też dobra okazja, aby na chwilę wyskoczyć do osiedlowego warzywniaka. Jednak za pozostawienie dziecka, które nie ukończyło jeszcze 7 lat, bez opieki i nadzoru osoby dorosłej - może grozić surowa kara. Wyjaśniamy szczegóły.

Od ilu lat dziecko może zostać samo w domu? Zastanawiają się rodzice, którym ciężko za każdym razem, kiedy muszą na chwilę wyjść z domu, zabierać ze sobą dziecko. Szybkie zakupy, odebranie paczki z paczkomatu, czy chociażby wrzucenie listu do skrzynki z reguły zajmuje chwilę, a dziecko w tym czasie jest przecież zajęte oglądaniem bajek, zabawą, albo śpi. Jednak prawo w tej kwestii nie pozostawia cienia wątpliwości i za pozostawienie dziecka bez opieki grożą surowe konsekwencje.

Zobacz wideo Przerażeni rodzice podbiegli do policjantów z siną 3-latką. Dziecko udało się uratować

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Od ilu lat dziecko może zostać samo w domu?

Jeśli jako rodzice myślimy nad pozostawieniem dziecka bez opieki, w domu, bo wydaje nam się, że jest ono na tyle dorosłe i dojrzałe - powinniśmy prześledzić wszystkie kwestie prawne. Za złamanie przepisów grożą surowe konsekwencje.

Art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń mówi wyraźnie, iż:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Oznacza to, że przed ukończeniem 7. roku życia, dziecko nie może przebywać samo w domu – bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.

Całą sprawę komplikuje prawo administracyjne. Tutaj ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazuje nie na 7., ale na 8. rok życia dziecka.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Do koszyka wątpliwości należy jeszcze dorzucić kodeks cywilny, który zupełnie inaczej podchodzi do tematu. W art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (art. 426) napisano:

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Oznacza to, że dziecko, czyli owy: "małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę". Z tego zapisu można więc wyciągnąć wniosek, że dopiero od ukończenia 13. roku życia dziecko może zostać samo w domu, bo do tego wieku pełna odpowiedzialność za niego ponoszą rodzice. 

Zdania są podzielone. Nie wiek dziecka powinien być tu granicą

Jeśli chodzi o pozostawienie dziecka w domu, samego - bez opieki, to ostateczną decyzję zawsze podejmują rodzice. To oni są odpowiedzialni za czyny i zachowania swoich dzieci. Matka i ojciec znają potrzeby, a także lęki swoich pociech i są w stanie realnie ocenić, czy mogą one zostać w domu i będą bezpieczne. Podobnego zdania są również eksperci zajmujący się rozwojem maluchów i młodzieży. Naukowcy podzielają opinię, że to nie wiek, a rozwój emocjonalny danego dziecka, jego znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa, czy dojrzałość emocjonalna, powinny być tu kluczem do wszelkich rozważań.

Więcej o: