Nie pracowałaś? Możesz dostawać prawie 1340 zł miesięcznie. Warunkiem jest jednak liczba dzieci

Dodatkowe pieniądze dla mam? Czy to możliwe? Tak, ale po spełnieniu wszystkich kryteriów. Chodzi oczywiście o rządowy program "Mama cztery plus" i specjalne świadczenie emerytalne w kwocie prawie 1340 zł miesięcznie. Co istotne, o przyznanie prawa do emerytury matczynej mogą ubiegać się w szczególnych przypadkach również ojcowie dzieci.

Dodatkowe prawie 1340 zł miesięcznie to kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, potocznie nazywanego emeryturą matczyną. Prawo do niej mają osoby, które, aby urodzić i wychować co najmniej czwórkę dzieci, musiały z pracy zrezygnować lub w ogóle jej nie podjęły, a teraz, po osiągnięciu wieku emerytalnego, żyją na granicy ubóstwa.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nie pracowałaś? Możesz dostawać prawie 1340 zł miesięcznie specjalnej emerytury

Rządowy program "Mama cztery plus" wszedł w życie w marcu 2019 roku i przez ten cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mam, ale także i ojców, którzy np. po śmierci żony - wzięli na siebie ciężar wychowania i opieki tak licznej gromady dzieci. Celem wprowadzenia tego świadczenia jest zapewnienie wszelkich niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle nie podjęły pracy zawodowej.

Pieniądze z emerytury matczynej należą się osobom, które nie posiadają dochodu niezbędnego do utrzymania się (np. emerytury lub renty) oraz są:

  • matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała (np. w przypadku adopcji) co najmniej czwórkę dzieci,
  • ojcem, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas zaprzestała ich wychowania.

Od marca 2022 roku, po waloryzacji emerytur, kwota tego specjalnego świadczenia jest wyższa i wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto.

Nauka zdalna (zdjęcie ilustracyjne)Czy wróci nauka zdalna? Są na to szanse, i to wcale nie przez pandemię

ZUS czy KRUS? Gdzie złożyć wniosek o przyznanie prawa do emerytury?

Najważniejszą informacją dotyczącą emerytury matczynej jest to, iż jest ona przyznawana na wniosek zainteresowanej osoby. Wszelkie dokumenty należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w przypadku rolników).

Jak podaje portal gov.pl, do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji  osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Wnioski złożone przez wszystkie zainteresowane osoby będą rozpatrywane indywidualnie, po zbadaniu całej sytuacji rodzinnej danej osoby, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez właściwego Prezesa ZUS lub KRUS.

Królowa ElżbietaTak miała nazywać się wnuczka Królowej Elżbiety II. Zostało zakazane

Więcej o: