Becikowe 2022. Spory zastrzyk gotówki na start. Niektórzy rodzice mogą otrzymać więcej niż 1000 zł

Becikowe 2022 to gotówka, która przyda się rodzicom w pierwszych miesiącach życia dziecka. Niektórzy mogą otrzymać nawet więcej niż 1000 złotych. Najpierw jednak muszą spełnić odpowiednie warunki.

Becikowe 2022 to jednorazowa zapomoga, która przysługuje rodzicom za urodzenie żywego dziecka. Ci, którzy chcą otrzymać pieniądze, muszą spełnić odpowiednie warunki. W przypadku tego świadczenia dużą rolę odgrywa dochód rodziców.

Zobacz wideo Jak może wyglądać dzień dziecka, w którym nie ma czasu na nudę, telefon i granie na konsoli? Jak reagują na dzieci w depresji rodzice? Rozmowa z Marcinem Łokciewiczem, Pauliną Dudek i Pauliną Dąbrowską

Becikowe 2022. Komu przysługują pieniądze?

Becikowe 2022, należą się z tytułu urodzenia się dziecka:

  • rodzicowi nowo narodzonego dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka, czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Kiedy jest dzień nauczyciela?Kiedy jest dzień nauczyciela? Uczniowie liczą na dodatkowy dzień wolny

Becikowe przyznawane jest, gdy:

  • dochód na osobę w danej rodzinie nie przekracza w miesiącu 1922 zł netto.
  • matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko).

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Becikowe 2022. Rodzice mogą otrzymać więcej niż 1000 zł

Jeśli w danej rodzinie dochód nie przekracza w miesiącu 674 zł netto na osobę (lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), to rodzice mogą otrzymać więcej niż 1000 zł becikowego. Wówczas rodzicom przysługuje zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka. W niektórych miastach urzędy same przyznają dodatkową pomoc. Takich informacji należy jednak szukać w urzędach gminy bądź miasta.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko (zdjęcie ilustracyjne)Zasiłek opiekuńczy na dziecko. ZUS może odmówić przyznania pieniędzy

Becikowe - jak złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?

Wniosek o becikowe można złożyć za pomocą portalu Emp@tia w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Rozpatrzenie złożonych dokumentów i wypłata pieniędzy powinna nastąpić w ciągu miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanej sprawy - w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Więcej o: