Kiedy będą zdalne lekcje? Rodzice obawiają się, że wrócą zbyt szybko. Niewykluczone, że już w grudniu

Kiedy będą zdalne lekcje? Okazuje się, że nauczanie w trybie zdalnym może powrócić szybciej, niż życzyliby sobie tego uczniowie i rodzice. Ministerstwo Edukacji i Nauki jeszcze w sierpniu opublikowało projekt ustawy, z którego wynika, że w szczególnych wypadkach szkoły mogą przejść na naukę zdalną. Ile szkół z tego skorzysta?

Nauczanie zdalne towarzyszyło uczniom i studentom przez ostatnie dwa lata. I choć dla wielu nauka z domu była bardzo wygodna, to większość chce pozostać w szkołach, by móc spotykać się z rówieśnikami. Kiedy będą zdalne lekcje? Odpowiadamy, kiedy może to nastąpić.

Zobacz wideo Jak zachęcić dzieci do uprawiania sportu?

Kiedy będą zdalne lekcje? Mogą wrócić szybciej, niż nam się wydaje

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach paragraf 17 mówi:

1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C. 2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Kiedy jest dzień nauczyciela?Kiedy jest dzień nauczyciela? Uczniowie liczą na dodatkowy dzień wolny

Jak więc wynika z obecnych przepisów, jeśli temperatura w szkole nie przekracza 18 stopni Celsjusza, to dyrektor ma prawo odwołać zajęcia. Uczniowie muszą jednak odrobić lekcje z tego dnia w inny dzień, na przykład w sobotę. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało jednak, by w takiej sytuacji przejść na lekcje zdalne. Jako jeden z powodów wskazuje m.in. na wzrastającą cenę opału i energii.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Najrzadziej nadawane imiona w Polsce (zdjęcie ilustracyjne)Najrzadziej nadawane imiona w Polsce. Naprawdę nazwali tak swoje dzieci

Nauka zdalna 2022. Kiedy szkoły przejdą na nauczanie zdalne?

Nauka zdalna w 2022 roku może wrócić do szkół nie tylko przez zbyt niską temperaturę w placówkach oświatowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki zwraca też  uwagę na inne przesłanki, które mogłyby wpłynąć na podjęcie decyzji o wprowadzeniu zdalnego nauczania w szkołach. Na zamknięcie szkół mogą wpłynąć:

  • sytuacja epidemiologiczna,
  • imprezy ogólnopolskie i międzynarodowe,
  • nieodpowiednia temperatura na zewnątrz i w klasach,
  • inne nadzwyczajne zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.
Więcej o: