Emerytura dla matek i ojców. Komu przysługują dodatkowe pieniądze z ZUS? Wyjaśniamy zawiłości

Emerytura dla matek i ojców to dodatkowe pieniądze z ZUS. Ale kto może się starać o środki? Trzeba spełnić kilka warunków, a urodzenie i wychowanie określonej liczby dzieci to tylko jeden z nich.

Więcej ciekawych artykułów o świadczeniach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Emerytura dla matek i ojców jest tak naprawdę uzupełnieniem już otrzymywanej emerytury (renty) do wysokości najniższej emerytury. W 2022 roku świadczenie to może wynieść maksymalnie 1338,44 zł brutto. W większości kwota będzie niższa. Dodatek ten jest przyznawany matkom i samotnym ojcom przynajmniej czwórki dzieci, ale to nie jedyny warunek, jaki trzeba spełnić. Są też inne wytyczne.

Emerytura dla matek i ojców czwórki dzieci. Komu przysługują dodatkowe pieniądze?

Najważniejszym warunkiem do otrzymania dodatku do emerytury jest urodzenie i wychowanie przynajmniej czwórki dzieci. Niekoniecznie własnych - mogą być również adoptowane. Innymi warunkami, jakie trzeba spełnić są:

 • wiek - ukończenie 60 roku życia (kobiety) lub 65 (mężczyźni),
 • emerytura (renta) niżna od najniższej emerytury lub jej brak,
 • pełnia praw rodzicielskich,
 • brak długotrwałych przerw w wychowywaniu dzieci,
 • przebywanie na wolności (wyjątek - kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • brak ubezpieczenia społecznego bądź jakiekolwiek (w przypadku KRUS - okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższe niż 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej),
 • od 16 roku życia przez minimum 10 lat ośrodek interesów życiowych w Polsce,
 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE bądź EFTA wraz z prawem (stałym bądź legalnym) pobytu w Polsce.

Emerytura dla matek i ojców. Gdzie i jak złożyć wniosek? Jakie dokumenty są potrzebne?

Osoby, które spełniają wspomniane powyżej warunki mogą złożyć wniosek o przyznanie dodatku do emerytury w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Do formularza (dostępny w placówkach ZUS bądź KRUS) trzeba dołączyć między innymi takie dokumenty jak:

 • numery PESEL dzieci, 
 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej,
 • oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej.
Więcej o:
Copyright © Agora SA