Ile musi wynosić minimalna temperatura w szkole, aby lekcje się odbyły? Wartość podana przez MEiN zaskakuje

Ile powinna wynosić minimalna temperatura w szkole, aby mogły odbyć się zajęcia stacjonarne? Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) podało konkretną wartość. Czy jeśli temperatura w sali lekcyjnej będzie niższa, to zajęcia mogą odbywać się zdalnie?

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach i dla dzieci znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Powrót do szkoły nie może się kojarzyć z tym, że będzie ciężko

Niedawno MEiN opublikował projekt ustawy, która umożliwia przejście na naukę zdalną z czterech powodów:

  • sytuacji epidemiologicznej,
  • imprez ogólnopolskich i międzynarodowych,
  • za niskiej temperatury w klasach i na zewnątrz,
  • innych nadzwyczajnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów

Chodzi oczywiście o punkt trzeci, czyli za niską temperaturę w salach lekcyjnych. Są konkretne wytyczne, ile powinny powinna wynosić minimalna temperatura, aby odbyły się zajęcia stacjonarne.

Minimalna temperatura w szkole nie może przekraczać pewnej wartościMinimalna temperatura w szkole nie może przekraczać pewnej wartości

Minimalna temperatura w szkole. Ile powinna wynosić, aby lekcje były stacjonarne?

O tym, jaka powinna być minimalna temperatura w szkole mówi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, paragraf 17:

1.  W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni Celsjusza. 2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Z tego wynika, że najniższa dopuszcza temperatura w szkole to 18 st. C. Poniżej tej wartości zajęcia są odwoływane, ale te dni muszą być odrobione w innym terminie, np. w sobotę. Dlatego MEiN planuje wprowadzić możliwość nauki zdalnej.

Ile stopni musi być w szkole?Ile stopni musi być w szkole aby mogły odbywać się zajęcia? Odpowiadamy

Minimalna temperatura w szkole - ważne są też warunki na zewnątrz budynku

Oprócz temperatury w salach lekcyjnych ważne są też warunki panujące na zewnątrz budynku. Mówi o tym wspomniane wyżej rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach:

temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15°C lub jest niższa.

Innymi słowy, jeśli przez dwa dni temperatury osiągnął wartości poniżej - 15 st. C, to dyrektor może zdecydować o wprowadzeniu zdalnych lekcji.

Więcej o: