Becikowe 2022 - zastrzyk gotówki w wysokości 1000 złotych. Niektórzy rodzice mogą zyskać więcej

Becikowe 2022 to spory zastrzyk gotówki dla rodziców. Okazuje się, że niektórzy mogą zyskać nawet więcej niż 1000 złotych. Jak to zrobić? Trzeba spełnić odpowiednie warunki.

Becikowe 2022 to jednorazowa zapomoga, którą można otrzymać za urodzenie żywego dziecka. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełnić odpowiednie warunki. Dużą rolę odgrywa dochód rodziców.

Zobacz wideo Dlaczego Izabela Janachowska udostępnia wizerunek syna? Powód banalny

Becikowe 2022. Kto może otrzymać świadczenie?

Becikowe 2022, należą się z tytułu urodzenia się dziecka:

  • rodzicowi nowo narodzonego dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka, czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Świadczenie, jakim jest becikowe, przyznawana jest, gdy:

  • dochód na osobę w danej rodzinie nie przekracza w miesiącu 1922 zł netto.
  • matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko).

Jak otrzymać becikowe wyższe niż 1000 złotych? Szereg warunków do spełnienia

Rodzice mogą starać się o wyższe becikowe, jeśli w danej rodzinie dochód nie przekracza w miesiącu 674 zł netto na osobę (lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Wówczas rodzice mogą otrzymać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach urzędy gmin i miast same przyznają dodatkową pomoc. Takich informacji należy jednak szukać w urzędach gminy bądź miasta.

Becikowe 2022 - jak złożyć wniosek?

Rodzice bądź opiekunowie, którzy spełniają powyższe warunki, mogą złożyć wniosek o becikowe za pomocą portalu Emp@tia - mają na to aż 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Rozpatrzenie złożonych dokumentów i wypłata pieniędzy powinna nastąpić w ciągu miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanej sprawy - w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Więcej o: