Od kiedy dziecko może zostać samo w domu? Nie każdy rodzic zna tę zasadę. Nieprzestrzeganie jej może grozić karą

Od kiedy dziecko może zostać samo w domu? Niestety nie każdy rodzic zna podstawowe kwestie prawne, które są z tym związane. Nieprzestrzegani ich może grozić surową karą. Zatem kiedy jest najlepszy moment, aby nauczyć dziecko samodzielności i pozostawić je samo w domu, bez opieki osoby dorosłej? Przedstawiamy szczegóły.

Od kiedy dziecko może zostać same w domu? Wielu rodziców zastanawia się, na jakim etapie mogą pozwolić dziecku na chwilę samodzielności. Jedną z podstawowych kwestii jest wiek dziecka, który został uregulowany przepisami prawnymi. Za nieprzestrzeganie ich może grozić surowa kara. Jednak na pozostawienie dziecka w domu, bez opieki i nadzoru kogoś starszego jest zależne również od wielu innych czynników.

Zobacz wideo Wystarczyła chwila nieuwagi. 5-latka sama wyszła na ulicę

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Od kiedy dziecko może zostać samo w domu?

Jeśli chodzi o kwestie prawne, to najważniejszy jest przepis z Kodeksu wykroczeń. Konkretnie chodzi o  art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r., który mówi, iż:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Oznacza to, że nawet na chwilowe wyjście, kiedy dziecko śpi bądź grzecznie ogląda bajki - nie może zostać samo w domu, jeśli nie ukończyło 7 lat.

Jednak to nie koniec zawiłości prawnych. Do głosu dochodzi zapis z prawa administracyjnego, konkretnie mamy tu na myśli ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 32 ust. 1):

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Publikuj dziecko nie ma ukończonych 8 lat i nie może zostać samo w domu - rodzicom przysługuje specjalne zwolnienie od pracy i zasiłek opiekuńczy.  

Ale to nie koniec. Mamy jeszcze kodeks cywilny, który zupełnie inaczej podchodzi do tematu pozostawienia dziecka w domu bez opieki. Tutaj ta granica wynosi 13. rok życia. W art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (art. 426) ustanowiono:

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Ten zapis ma ważne znaczenie, gdyż: "Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę". Z tego zapisu można więc wyciągnąć wniosek, że dopiero od ukończenia 13. roku życia dziecko może zostać w domu bez opieki lub nadzoru osoby starszej.

Karalynne Call sporo uwagi poświęca zdrowej diecie.Mama opublikowała 10 zasad dla swoich dzieci. Internauci: "Genialne"

Prawo, rodzice i eksperci - kto ma racje?

Zgodnie z prawem, zdrowe dziecko samo w domu nie może pozostać przed ukończeniem 7. roku życia. Za niestosowanie się do tego zapisu, rodzicom grożą surowe konsekwencje. Jednak według specjalistów nie tylko wiek powinien o tym decydować. Wiele zależy od samego dziecka i jego dojrzałości emocjonalnej, a także samodzielności. Niektóre maluchy szybciej stają się odpowiedzialne, dzięki czemu rodzic wie, że może na nich polegać i pod jego nieobecność, nie zrobi sobie krzywdy.

Podejście i opinia rodziców jest różna. Życie też pisze swoje własne scenariusze. Należy przy tym jednak pamiętać, że to rodzice i opiekunowie są w [pełni odpowiedzialni za zachowanie dziecka i ich działania powinny być oparte dla jego dobra i na zapewnieniu mu bezpieczeństwa.

Kiedy zdalne nauczanie wróci do szkół? (zdjęcie ilustracyjne)Kiedy zdalne nauczanie wróci do szkół? Niewykluczone, że już wkrótce

Więcej o: