Wymagania dla rodziców chrzestnych mogą zaskoczyć. Ksiądz często zadaje intymne pytania. Chodzi o pożycie

Wymagania dla rodziców chrzestnych bardzo często wprowadzają w osłupienie. Osoby, które do tej pory nie podawały dziecka do chrztu, mogą być naprawdę zaskoczone. Szczególnie, gdy ksiądz będzie zadawał im intymne pytania.

Wymagania dla rodziców chrzestnych. Pytania księdza dziwią

Ksiądz zapytał mnie z iloma mężczyznami spałam. Zupełnie wprost, bez ogródek
Mnie ksiądz przepytał z kim mieszkam, dlaczego nie z rodzicami i czy mam stałego partnera. To było żenujące
Pytań intymnych nie było. Ale ksiądz chciał wiedzieć, co robię, co studiuję, dlaczego to a nie coś innego. Mój wywód zakończył stwierdzeniem, że UW to lewacka uczelnia. Że powinienem dla własnego dobra przenieść się na UKSW lub najlepiej na KUL.

- opowiadają nam osoby, które w ostatnim roku chciały zostać chrzestnymi.

Pytania od księży mogą naprawdę dziwić. Jakie pytania pojawiają się najczęściej?

Wymagania dla rodziców chrzestnych. Konkretne punkty

Okazuje się, że kluczowy jest wiek kandydata. Ten i inne wymagania dla rodziców chrzestnych są określone w prawie kanonicznym. Kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończony określony wiek i mieć oczywiście zaświadczenie o przyjęciu trzech sakramentów. Oto oficjalne wymagania dla rodziców chrzestnych:

 • ukończenie 16. roku życia (w drodze wyjątku dopuszcza się osoby młodsze),
 • uczęszczanie na katechezę szkolną,
 • bycie wierzącym i praktykującym katolikiem, który jest wolny od ciężkich grzechów,
 • przystąpił do chrztu, komunii oraz bierzmowania,
 • może przystąpić do sakramentu pokuty i komunii świętej.
Zobacz wideo Michał Piróg nie chciałby zostać ojcem chrzestnym dziecka Joanny Krupy

Zanim będziemy starać się zostać chrzestnym, warto wiedzieć, kto według prawa kościelnego nie może nim chrzestnym. Są to:

 • rozwodnicy,
 • osoby żyjące w związkach nieformalnych - tzw. konkubinatach,
 • osoby po ślubie cywilnym (bez kościelnego),
 • osoby nieprzystępujące do sakramentu pokuty,
 • osoby niewierzące oraz osoby wierzące, ale niepraktykujące,
 • najbliższa rodzina chrzczonego dziecka, czyli np. rodzice lub rodzeństwo,
 • osoby objęte karą kanoniczną,
 • osoby, które nie przyjęły sakramentu Bierzmowania i/lub Komunii Świętej,
 • osoby żyjące w stałej okazji do grzechu - np. żyjące w nieformalnym związku z brakiem chęci jego zalegalizowania w świetle prawa kościelnego,
 • osoby będącymi wyznawcami innej wiary.  
Więcej o: