Od kiedy dziecko może zostać samo w domu? W niektórych sytuacjach rodzicom grożą konsekwencje prawne

Zdarza się, że musimy opuścić na moment mieszkanie i zastanawiamy się, czy możemy zostawić dzieci bez opieki. Jak się okazuje, przepisy różnie podchodzą do tej kwestii. Wiele zależy od interpretacji poszczególnych rodzajów prawa.
Zobacz wideo Paulina Krupińska tłumaczy, dlaczego nie publikuje wizerunku dzieci

Kwestia pozostawienia dziecka samego w domu jest dość kłopotliwa. O ile prawo dopuszcza taką możliwość, o tyle istotne są również aspekty karne. Sprawdzamy zatem od kiedy nasze pociechy mogą być pozostawione w domu bez opieki.

Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły? Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły. Gdzie jest kruczek prawny?

Od kiedy dziecko może zostać samo w domu? Przepisy są niejednoznaczne

W polskim prawie nie ma jednoznacznego zapisu, który warunkuje bezwzględny zakaz pozostawiania dzieci samych w domu. Są jednak paragrafy, które odnoszą się do tego typu zdarzeń, możemy je znaleźć w kodeksie wykroczeń czy w prawie cywilnym.

W ślad za pierwszym źródłem dowiemy się, iż dziecko może zostać samo w domu kiedy skończy siedem lat. Jeżeli zdecydujemy się na taki czyn w stosunku do młodszej pociechy, w wyniku czego dojdzie do narażenia zdrowia lub życia dziecka, spotkają nas konsekwencje karne. Stanowi o tym art. 106 kodeksu wykroczeń:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany

- wynika z treści Dz.U.2021.2008 t.j.

Prawo cywilne stanowi, że dziecko w wieku 13 lat zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrafi podejmować samodzielne decyzje, czy w minimalnym stopniu ponosić odpowiedzialność, zatem jest na tyle duże, aby pozostać w domu bez opieki dorosłych.

Kwestię opieki nad dzieckiem komplikuje nieco prawo administracyjne. A ściślej mówiąc, ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W jej treści możemy znaleźć następujące informacje:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza

- stanowi art. 32 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Na tej podstawie możemy wyciągnąć wniosek, iż to właśnie wiek ośmiu lat jest wystarczający, aby dziecko mogło zostać samo w domu.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ile stopni musi być w szkole? Ile stopni musi być w szkole aby mogły odbywać się zajęcia? Odpowiadamy

Kara za pozostawienie dziecka samego w domu. Co grozi rodzicom?

Choć jak już wiemy, nie ma w polskim prawie jednoznacznego aktu prawnego, który określałby zasady pozostawiania dzieci bez opieki dorosłych, to warto dobrze przemyśleć tę kwestię. Pamiętajmy, że dziecko samo w domu jest zawsze potencjalnie narażone na utratę zdrowia lub życia. Niejednokrotnie słyszymy w mediach o przypadkach, gdzie rodzice wyszli na moment do sklepu, a ich nieobecność skończyła się tragicznie dla pozostawionych bez nadzoru dzieci.

Złamanie przepisów wynikających ze wspomnianego art. 106 kodeksu wykroczeń prowadzi do nałożenia na rodzica, lub opiekuna sankcji w formie grzywny o wartości od 20 do 5 000 złotych.

Więcej o: