Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Powody sprawiają rodzicom problemy. To grozi za brak usprawiedliwienia

Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Nad tym zastanawiają się rodzice. W końcu każdemu dziecku zdarza się nieobecność w szkole. Czasem jest ona spowodowana złym samopoczuciem, a czasami okolicznościami rodzinnymi. Czy mamy obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka? Co grozi, jeśli tego nie zrobimy?
Zobacz wideo "Co jest złego w tym, że uczeń sprawdzi coś w internecie? Kwestia, żeby umiał zweryfikować znalezione informacje"

Kiedy nasze dziecko nie może z różnych względów uczestniczyć w zajęciach szkolnych, musimy być przygotowani na to, że obowiązkiem rodzica, bądź opiekuna jest usprawiedliwienie tej okoliczności. Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Mogą przydać się wskazówki, dzięki którym unikniemy ewentualnych problemów ze strony szkoły.

Jak wypisać dziecko z religii w trakcie roku szkolnego? Praktyczne i przydatne informacje dla rodziców i opiekunówJak wypisać dziecko z religii? Można to zrobić w ciągu roku szkolnego

Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Powody, dzięki którym uzasadnisz nieobecności w szkole

Formułowanie tego typu oświadczenia jest dość proste i nie wymaga od rodzica wypełniania formularzy czy dołączania specjalnych dowodów, na to, że podany powód jest prawdziwy. 

Po pierwsze w górnym lewym rogu podajemy dane personalne i kontaktowe rodzica, w górnym prawym rogu piszemy miejscowość i datę. Pośrodku określamy rodzaj dokumentu, pisząc "Usprawiedliwienie". Pod spodem w kilku zdaniach informujemy, dlaczego nasze dziecko było nieobecne w konkretnym dniu, podajemy dokładne daty oraz przyczynę.

Pisząc usprawiedliwienie nieobecności w szkole, powody tej sytuacji mogą być różne. Choć teoretycznie nie mamy obowiązku tłumaczyć się z życia prywatnego, to jednak nie ma w prawie zapisu, który zwalniałby rodzica z podania podstaw absencji ucznia. 

Jeśli jednak zastanawiamy się jak ubrać w słowa okoliczności, które wpłynęły na opuszczenie przez dziecko zajęć, robiąc to w sposób dość ogólnikowy, możemy wpisać następujące powody:

  • złe samopoczucie,
  • ważna uroczystość rodzinna,
  • nagłe zdarzenie losowe,
  • choroba,
  • pobyt w szpitalu lub na rehabilitacji,
  • planowana wizyta u lekarza specjalisty.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Chcesz wiedzieć kiedy ferie 2023? Podajemy terminy z podziałem na poszczególne województwaKiedy ferie 2023? Terminy z podziałem na poszczególne województwa

Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Ważne informacje

Kiedy znajdziemy się w sytuacji, która wymaga od nas usprawiedliwienia nieobecności dziecka, musimy wiedzieć, że obowiązek wyjaśnienia tej kwestii jest umocowany prawnie. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, art. 99 możemy przeczytać następującą treść:

Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie [...] usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie [...]

- stanowi zapis w ustawie Prawa oświatowego.

Choć treść traktuje także o uczniach, którzy ukończyli 18. rok życia, to jednak warto zaznaczyć, że obowiązek usprawiedliwienia w takiej sytuacji przechodzi na pełnoletniego wychowanka. Statut szkoły nie ma prawa zabronić takiej osobie przedłożenia dokumentu sporządzonego we własnym imieniu.

Zatem jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Warto zapoznać się ze statutem konkretnej placówki. Zawarte w nim zapisy często określają terminy, które są podstawą do uznania złożonych dokumentów, czy oświadczeń. Jak wspominaliśmy powyżej, rodzic ma również obowiązek podać powód nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych.

Co grozi, jeśli nie usprawiedliwimy nieobecności dziecka?

Obowiązkiem każdego dziecka jest chodzenie do szkoły. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Prawa Oświatowego, istnieje obowiązek uczestnictwa w co najmniej 50% zajęć. Brak usprawiedliwienia nieobecności jest równoznaczny z niespełnieniem szkolnego obowiązku, a co za tym idzie, może skutkować także postępowaniem egzekucyjnym. Co dokładnie grozi rodzicom, jeśli nie usprawiedliwią nieobecności?

  • Kara grzywny w celu przymuszenia - zgodnie z paragrafami 2 i 3 art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, każda nałożona na rodzica lub opiekuna dziecka grzywna nie może przekraczać 10 000 zł. Wielokrotnie nakładane grzywny nie mogą przekroczyć kwoty całkowitej (łącznej) 50 000 zł.
  • Zaniedbywanie obowiązku szkolnego może też prowadzić do zawiadomienia sądu rodzinnego, co skutkuje m.in. odebraniem władz rodzicielskich w skrajnych przypadkach.
Więcej o: