Kościół stawia wymagania rodzicom chrzestnym. Pytania, które zadaje ksiądz dla wielu mogą być krępujące

Kościół stawia wymagania rodzicom chrzestnym. Nie chodzi tu tylko o kwestie formalne jak wiek, czy przyjęcie podstawowych sakramentów. Znaczenie ma również życie intymne kandydatów, toteż pytanie, które może zadać ksiądz w zaciszu kancelarii parafialnej - dla wielu mogą być krępujące.

Kościół stawia wymagania rodzicom chrzestnym. Nie wszyscy mogą je spełnić, co oznacza, że nie mogą oni być rodzicami chrzestnymi. Ma to ogromne znaczenie w kwestii wyboru kandydatów. Nie liczą się tu więzy rodzinne, czy wielka przyjaźń - ostateczną decyzję podejmuje ksiądz proboszcz.

Zobacz wideo Michał Piróg nie chciałby zostać ojcem chrzestnym dziecka Joanny Krupy

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kościół stawia wymagania rodzicom chrzestnym

Prawo kanoniczne i kościelne wytyczne mówią jasno, że aby zostać rodzicem chrzestnym, nie wystarczy osiągnąć minimalny wiek (16 lat) i przyjąć sakramenty (I Komunię Świętą i bierzmowanie). W tym celu należy udać się do księdza proboszcza, aby ten z kolei wystawił specjalne zaświadczenie. Chodzi konkretnie o potwierdzenie na piśmie, że dana osoba żyje według nauk Kościoła i nie istnieją żadne przeciwskazania do pełnienia tej funkcji. Duchowny - upewniając się również, że kandydat jest odpowiednią osobą, może również zadać nieco intymne pytanie. Chodzi tu oczywiście o to, czy żyje on w trwałej okazji do grzechu? Bycie w związku nieformalnym, mieszkanie z partnerem lub nawet posiadanie dzieci "z nieprawego łoża" skreśla taką osobę jako potencjalnego rodzica chrzestnego.

Fragment książki do religii 'zatrząsnął' Internetem. 'Większej głupoty nie czytałam'Fragment książki do religii zatrząsł Internetem. "Większej głupoty nie czytałam"

Zatem kandydaci na rodziców chrzestnych muszą zadeklarować m.in., że:

  • ukończyli 16. rok życia;
  • przyjęli chrzest w Kościele Katolickim;
  • przyjęli komunię świętą i sakrament bierzmowania;
  • uczestniczą w niedzielnej mszy świętej;
  • mogą przystąpić do sakramentu pokuty i komunii świętej;
  • prowadzą życie zgodnie z wiarą katolicką (nie żyją w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie, tym bardziej nie jest po rozwodzie);
  • są wolni od wszelkich kar kanonicznych;
  • nie są ateistami;
  • nie są innowiercami;
  • uczęszczali lub uczęszczają na katechezę szkolną.

Wkrótce uczniowie będą musieli wybierać pomiędzy religią a innym przedmiotem. Czym jest etyka?Czym jest etyka w szkołach? Już wkrótce uczniowie będą musieli wybierać

Więcej o: