Najpopularniejsze świadczenie z ZUS. 500 plus można dostać na każde dziecko, ale rodzice muszą wiedzieć o tych warunkach

500 plus to najpopularniejsze świadczenie wychowawcze wypłacane w Polsce. Przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. W 2022 roku zaszły w programie pewne zmiany. Chodzi o wnioski przyjmowane przez ZUS. 500 plus działa teraz tylko w formie elektronicznej.

Wniosek o wypłatę 500 plus może złożyć matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka. W sytuacji sprawowania opieki naprzemiennej kwota może zostać podzielona pomiędzy rodziców. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest co miesiąc, do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Przysługuje na każdego nieletniego potomka.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Złóż wniosek w ZUS - 500 plus na każde dziecko

Wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja przyjmuje jedynie wnioski przesłane drogą elektroniczną. Można je złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, lub bankowości elektronicznej. Na portalu PUE ZUS znajdziemy także informacje dotyczące statusu naszego wniosku oraz szczegółowe informacje o świadczeniu. 

Pozwolenie na samodzielny powrót dziecka ze szkoły wypisują rodziceKiedy dziecko może samo wracać ze szkoły? Za brak znajomości przepisów grożą kary

ZUS ułatwił składanie wniosków osobom, które są rodzicami więcej niż jednego dziecka. 500 plus wypłaca się im na podstawie jednego dokumentu. Nie ma potrzeby, by zgłaszać je za każdego nieletniego osobno. 

Czy 500 plus jest dla każdego?

Jak informuje ZUS, 500 plus nie przysługuje rodzicom lub opiekunom w czterech przypadkach:

  • umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym lub innej instytucji gwarantującej utrzymanie,
  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • jeden z rodziców pobiera podobne świadczenie w państwie nienależącym do UE/EFTA.

Czy musisz 'wypisać' dziecko z lekcji religii? - zdjęcie ilustracyjneCzy religia jest obowiązkowa? Koniec ze zwolnieniami. Nadchodzi kontrowersyjna zmiana

Kiedy złożyć wniosek o 500 plus?

ZUS ustalił okres świadczeniowy, w którym wypłacane jest 500 plus. Obowiązuje od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Jeżeli wniosek zostanie przesłany w terminie trzech miesięcy od urodzenia pociechy, to pieniądze będą wypłacane od dnia narodzin. 

Wnioski dotyczące wypłaty 500 plus od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku można składać od 1 lutego. Od daty złożenia wymaganych dokumentów zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli ZUS nie dopatrzył się błędów, pierwsze pieniądze powinny zostać przelane w ciągu dwóch lub trzech miesięcy. W sytuacji błędnie wypełnionego wniosku instytucja wzywa do poprawy w ciągu 14 dni. 

Ewentualne problemy oraz sporne kwestie można wyjaśnić podczas tradycyjnego spotkania z urzędnikami ZUS lub w trakcie e-wizyty. Instytucja przypomina, że środki wypłacane są jedynie na wskazany numer rachunku bankowego.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o: