Zasiłek wychowawczy. Nie wszyscy rodzice mogą z niego skorzystać, kluczowy jest ten warunek

Zasiłek wychowawczy to świadczenie, z którego nie wszyscy mogą skorzystać. Przysługuje on bowiem tylko tym rodzicom, którzy korzystają z urlopu wychowawczego. Jednak podstawowym kryterium otrzymania dodatku jest wysokość dochodu. Pieniądze otrzymują najbiedniejsi.

Zasiłek wychowawczy to specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Nie jest spektakularnie wysoki - to dokładnie 400 zł miesięcznie, jednak o dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się jedynie rodzice z niskim dochodem. Przedstawiamy najważniejsze kwestie odnośnie zasiłku wychowawczego.  

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zasiłek wychowawczy - kto może dostać dodatkowe 400 zł?

Urlop wychowawczy, który następuje po urlopie rodzicielskim - jest z reguły urlopem bezpłatnym. Jednak po spełnieniu jednego z ważniejszych kryteriów, jakim jest dochód, można otrzymać dodatkowe 400 zł tzw. zasiłku wychowawczego. Jest on przeznaczony tylko dla osób, którym przysługuje zarówno prawo do korzystania z urlopu wychowawczego, czyli tylko tych zatrudnionych na umowę o pracę, jak i prawo do pobierania zasiłku rodzinnego.

Do zasiłku rodzinnego mają jednak prawo tylko najuboższe rodziny, których dochód nie przekracza 674 zł dochodu miesięcznie na osobę w rodzinie lub osobę uczącą się, lub 764 zł dochodu miesięcznie na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje rodzicom (matce lub ojcu) lub opiekunowi prawnemu, lub faktycznemu dziecka.

Kwota zasiłku wychowawczego nie jest wysoka, jednak w każdym budżecie rodzinnym to dodatkowe pieniądze na zapewnienie podstawowych potrzeb. Jest to dokładnie 400 zł netto. Co istotne, świadczenie to wypłacane jest w tej samej kwocie niezależnie od liczby dzieci.

Gdzie złożyć dokumenty? Jak otrzymać dodatkowe 400 zł?

Wniosek o wypłatę zasiłku wychowawczego należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, albo w ośrodku pomocy społecznej. Jednak można zrobić to także za pomocą Internetu - za pośrednictwem platformy Emp@tia.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego (od pracodawcy), a także oświadczenie o pozostawaniu przed tym urlopem, przez co najmniej sześć miesięcy w stosunku pracy. Niektóre gminy wymagają jeszcze kilku innych dokumentów, np. potwierdzających dochody, dlatego warto sprawdzić takie informacje na stronie właściwego urzędu lub zasięgnąć informacji w MOPSie. 

Więcej o:
Copyright © Agora SA