Zasiłek dla samotnej matki. Co zrobić, by go dostać? Istotny jest jeden warunek

Kobiety wychowujące dzieci bez pomocy partnera lub męża z reguły mogą liczyć na wsparcie od państwa. Aby otrzymać zasiłek dla samotnej matki, trzeba spełnić kilka kryteriów. Co trzeba w tym celu zrobić i jaką kwotę otrzymamy?

Samotne wychowywanie dziecka to bardzo trudne zadanie i ogromna odpowiedzialność. Często potrzebna jest pomoc finansowa z zewnątrz. Niektóre osoby mogą liczyć na zasiłek dla samotnej matki. Co ważne, o ten zasiłek mają prawo ubiegać się także ojcowie, opiekun prawny oraz osoba pełnoletnia (do maksymalnie 24 roku życia) ucząca się w szkole wyższej, której rodzice nie żyją. 

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Więcej informacji o świadczeniach znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Chrzest (zdjęcie ilustracyjne)Planujecie być chrzestnymi? Zapoznaj się z obecnymi zasadami kościelnymi

Zasiłek dla samotnej matki. Jakie są warunki?

Wysokość świadczenia z MOPS wynosi 193 zł, ale nie może przekraczać 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku osoby z niepełnosprawnością kwota ta wzrasta o 80 zł (do maksymalnie 160 zł na wszystkie dzieci). Osoba samotnie wychowująca co najmniej trójkę dzieci może liczyć na dodatek w wysokości 95 zł. Jeśli matka (lub ojciec) chce ubiegać się o zasiłek, musi wykazać, że nie przysługują jej świadczenia alimentacyjne. 

Samotne matki mogą liczyć na przyznanie innych świadczeń, na przykład 500 plus lub z tytułu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Zasiłek rodzinny. Kto ma prawo do niego prawo?

Kluczowym warunkiem jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł lub 764 zł, jeśli wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością. Jeśli otrzymamy ten dodatek, możemy ubiegać się o zasiłek dla rodzica samotnie wychowującego dziecka. Do wniosku należy dołączyć:

  • ,kopię odpisu od aktu urodzenia dziecka),
  • kopię skróconego aktu zgonu (jeśli matka lub ojciec nie żyje) lub odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Jeśli nasz dochód przekracza umowną kwotę, możemy nadal starać się o dodatek. Jest jednak jedno "ale", czyli zasada "złotówka za złotówkę". Rodzic samotnie wychowuje dziecko w wieku szkolnym i pracuje na pół etatu. Zarabia 1400 zł. Dochód na jednego członka rodziny wynosi 700 zł, czyli o 26 zł więcej. 

Zasiłek rodzinny dla samotnej matki wynosi:

  • 95 zł na dziecko do 5 roku życia,
  • 124 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia,
  • 135 zł na dziecko od 18 do 24 roku życia.

Chore dzieckoPięć dni opieki na dziecko, komu przysługuje? Zmiany w Kodeksie Pracy

Więcej o: