Dodatkowe pieniądze dla mam. Kto może je otrzymać i na jakich zasadach? Wyjaśniamy urzędowe zawiłości

"Mama 4 Plus" to świadczenie przyznawane zarówno matkom, jak i ojcom, którzy wychowali czwórkę lub więcej dzieci. Ale wychowanie odpowiedniej liczby potomstwa to niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić. Wyjaśniamy, jakie są kryteria przyznawania środków.

Więcej ciekawych artykułów o świadczeniach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Emerytura dla mam to w istocie świadczenie, które jest uzupełnieniem otrzymywanej emerytury (lub renty) do wysokości najniższej emerytury. Od marca 2022 roku świadczenie to może wynieść nie więcej niż 1338,44 zł brutto. W większości przypadków jest to tylko część tej kwoty.

Emerytura dla mam i ojców. Trzeba spełnić kilka warunków, aby ją otrzymać

Oprócz urodzenia i wychowania co najmniej czworga dzieci, do otrzymania emerytury "Mama 4 Plus" trzeba spełnić jeszcze kilka innych warunków:

 • ukończyć 60 lat (kobiety) bądź 65 (mężczyźni),
 • nie mieć dochodu dającego podstawowe środki utrzymania bądź mieć emeryturę (rentę) niższą od najniższej emerytury,
 • nie mieć żadnego ubezpieczenia społecznego bądź mieć (w przypadku KRUS - okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższe niż 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej),
 • mieć pełnię praw rodzicielskich,
 • nie mieć długotrwałych przerw w wychowywaniu dzieci,
 • przebywać na wolności (jedynym wyjątkiem jest kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • mieć od 16 roku życia przez 10 lat (lub więcej) ośrodek interesów życiowych w Polsce,
 • mieć obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE bądź EFTA wraz z prawem (stałego bądź legalnego) pobytu w Polsce.

W przypadku mężczyzn warunkiem jest bycie samotnym ojcem. Dotyczy to przypadku, gdy matka dzieci odeszła i nie zajmowała się nimi bądź zmarła.

Gdzie złożyć wniosek?

Osoby spełniające te warunki mogą bez obaw złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Dokumenty należy osobiście zanieść do placówki ZUS. Formularz można wziąć bezpośrednio z instytucji, bądź pobrać ze strony internetowej ZUS. Oprócz tego trzeba dołączyć również następujące dokumenty:

 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej - do pobrania na stronie internetowej  ZUS,
 • numery PESEL dzieci,
 • dokument o źródłach osiąganych dochodów i przychodów wraz z ich wysokością,
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu bądź prowadzeniu innej działalności zarobkowej wraz z osiąganymi dochodami (przychodami) - jeśli trzeba,
 • zaświadczenie o innych pobieranych świadczeniach - gdy takie istnieją,
 • dokumenty o rodzaju i wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego i dochodach z niego uzyskiwanych - gdy trzeba,
 • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka - gdy akt urodzenia jest zagraniczny),
 • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem (w przypadku dzieci adoptowanych i w pieczy zastępczej.
Więcej o: