Nowy rok szkolny oznacza wiele wyzwań dla szóstoklasistów. Czeka ich większy zakres trudnego materiału i zupełnie inny wymiar nauki

Nowy rok szkolny 2022/2023 nieustannie wzbudza komentarze i kontrowersje. Wszystko za sprawą reformy, która ma wejść w życie od pierwszego września. Na uczniów czekają nowe przedmioty, maturzyści będą musieli zmierzyć się z nieco innym egzaminem, a zwolnienie z WF nie będzie już tak proste jak dawniej. Jak się okazuje, szóstoklasistów czeka duża ilość materiału do przyswojenia.
Zobacz wideo Czy polskie szkoły powinny uczyć obsługi broni? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

Już od 1 września do szkół zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa. Dzieci i młodzież zmierzą się z różnymi przedmiotami o zmienionej formule. Przypominamy także, że z lekcji WF możemy być zwolnieni wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od lekarza specjalisty. Co zmieni się w edukacji szóstoklasistów? Okazuje się, że w nadchodzącym roku szkolnym dzieci czeka sporo nauki.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl. 

Przedmioty w szóstej klasie. Czego mogą spodziewać się dzieci w nowym roku szkolnym?

Zmiana programowa dotknie także szóstoklasistów. Dzieci będą uczyć się nowych przedmiotów, co zwiększy się zakres materiału, który będą musiały przyswoić. Przypominamy, że po zlikwidowaniu gimnazjum zmieniły się zasady zakończenia szkół podstawowych.

Teraz to ósmoklasiści piszą egzaminy końcowe i składają dokumenty do placówek o wyższym szczeblu edukacji. Dlatego dzieci uczące się klasach szóstych muszą stopniowo zdobywać niezbędną wiedzę, aby zdać testy dwa lata później. Ilość obowiązkowych przedmiotów jest spora. Poniżej prezentujemy ich listę:

 • język polski,
 • historia,
 • geografia (przedmiot doszedł w 5 klasie),
 • matematyka,
 • biologia,
 • muzyka,
 • plastyka,
 • technika,
 • informatyka,
 • zajęcia wychowania fizycznego,
 • język nowożytny (zazwyczaj angielski lub niemiecki),
 • religia lub etyka,
 • godzina wychowawcza,
 • wychowanie do życia w rodzinie.

Plan lekcji szóstoklasisty, czy zmieni się liczba godzin?

Pomimo reformy szkolnictwa w nowym roku szkolnym liczba godzin lekcyjnych w szóstych klasach nie ulegnie zmianie. W sumie uczniowie będą mieć 25 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo. Poniżej przedstawiamy harmonogram: 

 • język polski - pięć godzin tygodniowo,
 • matematyka - cztery godziny tygodniowo,
 • informatyka - jedna godzina tygodniowo,
 • technika - jedna godzina tygodniowo,
 • geografia - jedna godzina tygodniowo,
 • biologia - jedna godzina tygodniowo,
 • historia - dwie godziny tygodniowo,
 • język obcy nowożytny - trzy godziny tygodniowo,
 • plastyka - jedna godzina tygodniowo,
 • muzyka - jedna godzina tygodniowo,
 • WF - cztery godziny tygodniowo.

Podczas prowadzonych zajęć uczniowie będą pozyskiwać niezbędną wiedzę, która ma im pomóc w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty. Wśród lektur znajdzie się "Pan Tadeusz", "Hobbit" czy wiersze Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta.

Więcej o:
Copyright © Agora SA