Warunki dla rodziców chrzestnych. Kościół zaostrza zasady. Ksiądz może zadać kandydatom intymne pytania

Chrzest święty to ważny moment dla osób wierzących. Przygotowania i wybranie rodziców chrzestnych może okazać się jednak prawdziwym wyzwaniem. Kościół zaostrza zasady, a ksiądz może zadać kandydatom nawet intymne pytania. Jakie zatem należy spełniać warunki? Czego spodziewać się podczas rozmowy z duchownym?

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Chrzest to pierwszy z sakramentów, który dla wielu jest tym najważniejszym. Uroczysty moment jest istotny zarówno dla rodziców dziecka, jak i całej najbliższej rodziny. Niestety, często staje się to także prawdziwe wyzwanie, ponieważ oczekiwania względem rodziców chrzestnych są coraz większe. Nie obejdzie się także bez wielu dokumentów, a nawet odpowiednich zaświadczeń. Czego można spodziewać się podczas rozmowy z księdzem?

Chrzest (zdjęcie ilustracyjne)Chrzest. Ksiądz może zadać intymne pytania przyszłym chrzestnym

Kościół zaostrza zasady dla rodziców chrzestnych

Warunki dla rodziców chrzestnych są coraz mocniej zaostrzane, a Kościół wymaga coraz większej ilości dokumentacji i zaświadczeń. Nie wystarcza już zaświadczenie o bierzmowaniu, odpowiedni wiek i deklaracja o wierze. Lista kryteriów, które trzeba spełnić, jest coraz dłuższa. Jak się okazuje, kandydaci muszą uzbroić się w cierpliwość - konieczne będzie złożenie zaświadczenia o przystąpieniu do spowiedzi świętej oraz zaświadczenie ze swojej parafii informujące o tym, że spełnia się wymagania stawiane przez Kościół oraz informacje, także o tym, iż kandydat jest wierzący i praktykujący wiarę. Podstawowe kwestie formalne, które muszą zostać zachowane to:

  • odpowiedni wiek (ukończone 16 lat);
  • przyjęcie podstawowych sakramentów: chrzest, pierwsza komunia święta i bierzmowanie;
  • musi to być osoba religijna;
  • nie może nim być rodzic chrzczonego dziecka.

Przed rodzicami dziecka stoi zatem ważna decyzja o wyborze chrzestnych, bowiem to ksiądz ostatecznie zadecyduje, czy spełniają oni wymagania. Duchowny, który ma udzielić sakramentu, jeśli będzie miał wątpliwości co do moralności kandydatów, może poprosić o wybór innych osób, lub zadać nawet bardzo intymne pytania w celu weryfikacji przyszłych chrzestnych. 

Zdaniem wielu duszpasterzy dobór rodziców chrzestnych w wielu wypadkach odbywa się na zasadzie pokrewieństwa, związków przyjacielskich, bądź też bierze się pod uwagę zamożność tych osób, aby zapewnić doczesny byt dziecku. Brakuje natomiast niezmiernie często odniesienia religijnego, nie mówiąc o poziomie wiary i zaangażowania we wspólnocie Kościoła rodziców chrzestnych.

- możemy przeczytać na oficjalnej stronie jednej z krakowskich parafii. 

Zobacz wideo Michał Piróg nie chciałby zostać ojcem chrzestnym dziecka Joanny Krupy

Jakie wymagania muszą spełniać przyszli rodzice chrzestni? 

Osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych oraz osoby, które nie uczęszczały na lekcje religii, mogą zostać przez duchownych wykreślone z potencjalnej listy chrzestnych. Ksiądz ma prawo zadać pytanie dotyczące uczestnictwa we mszy świętej, praktykowania wiary katolickiej, a jeśli pojawią się wątpliwości o moralności kandydata, duchowny może zapytać nawet nieformalny związek lub rozwód. 

Dodatkowo rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

  • ukończyła szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz uznał, że można zastosować wyjątek;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii;
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, nie głosi herezji.
Więcej o: