Od kiedy dziecko może zostać samo w domu? Rodzice nie zgadzają się z tym, co mówi prawo

Czy pociechę można zostawić samą w domu? Jeśli tak, to czy jest graniczny wiek, od którego można to zrobić? Choć eksperci podkreślają, że tę sytuację należy traktować bardzo indywidualnie, przepisy prawa odnoszą się do kwestii bardziej precyzyjnie.

Czy możemy zostawić dziecko samo w domu? Choć dla wielu rodziców to trudna decyzja, czasem wymaga tego nagła sytuacja. Czy można więc wyjść, pozostawiając dziecko bez opieki? Od kiedy można bezpiecznie zostawić pociechę samą w domu? Jak podkreślają eksperci, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. 

Zobacz wideo Najczęstsze pytania mam. Czy dziecko jest już najedzone? Jak reagować na kolkę?

Szukasz podobnych treści? Sprawdź Gazeta.pl

Dziecko samo w domu. Eksperci zalecają obserwację pociechy

Zdaniem specjalistów każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie. Nie ma w tym nic złego, każdy z nas jest bowiem odrębną jednostką, którą trudno wsadzić w sztywne ramy. Niektóre dzieci szybko stają samodzielne, inne potrzebują do tego nieco więcej czasu. Pedagodzy i psychologowie zajmujący się rozwojem dzieci zalecają, by przed pozostawieniem pociechy samej w domu, porozmawiać z nim o różnych aspektach bezpieczeństwa oraz uczulić na potencjalnie niebezpieczne sytuacje. 

Co mówią przepisy? Nie są jednoznaczne

W polskim prawie aż trzy różne przepisy odnoszą się do kwestii pozostawienia dziecka bez opieki. W kodeksie karnym za dolną granicę uznaje się 7. rok życia dziecka, w kodeksie administracyjnym 8. rok życia, w kodeksie cywilnym - 13.

Skąd te rozbieżności? Kodeks administracyjny (art. 32 ust. 1) wyjaśnia, że na zasiłek opiekuńczy mogą liczyć osoby, które są ubezpieczone i które muszą poprosić o zwolnienie z pracy spowodowane koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia.

Według kodeksu wykroczeń granica wieku to z kolei siedem lat. Mówi o tym art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany

Trzeci z kodeksów, cywilny, uznaje natomiast, że osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie posiadają zdolności do czynności prawnych. To pozwala na interpretację, że dziecko w tym wieku i młodsze nie powinno pozostać bez opieki.

Więcej o: