Emerytura za urodzenie dzieci zaskakuje Polki. Nie każda z mam wie, że należą jej się pieniądze

Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, że przysługuje im emerytura, choć nigdy nie pracowały zawodowo. Jeśli jednak kobieta urodziła i wychowała minimum czworo dzieci, należą jej się środki finansowe z tego tytułu. Emerytura za urodzenie dzieci jest nazywana dodatkiem Mama 4 plus.

Emerytura za urodzenie dzieci, czyli program Mama 4 plus

Emerytura za urodzenie to świadczenie uzupełniające. Jest to dodatek dla matek (dla ojców także, przyznawany na szczególnych warunkach), którzy wychowali przynajmniej czworo dzieci i nigdy nie podjęli pracy zawodowej.

Od marca 2022 roku emerytura za urodzenie dzieci może wynieść 1338,44 zł brutto.

Emerytura za urodzenie dzieci. Jak otrzymać pieniądze z programu Mama 4 plus?

Urodzenie i wychowanie (lub tylko wychowanie) czworga dzieci to nie jedyne kryterium. To najważniejsze wymogi świadczenia Mama 4 plus:

 • ukończone 60 (kobiety) bądź 65 (mężczyźni) lat,
 • brak dochodu dającego podstawowe środki utrzymania lub emerytura (renta) niższa od najniższej emerytury,
 • posiadanie od 16 roku życia przez 10 lat (lub więcej) ośrodka interesów życiowych w Polsce,
 • polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z prawem pobytu lub prawem stałego pobytu w Polsce (bądź zalegalizowany pobyt),
 • jakiekolwiek ubezpieczenie społeczne lub jego brak (w przypadku KRUS - okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższe niż 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej).
 • pełnia praw rodzicielskich,
 • przebywanie na wolności (ewentualnie kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • brak długotrwałych przerw w wychowywaniu dzieci.
Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Wniosek o świadczenie należy złożyć w placówce ZUS. Formularz pobieramy ze strony zus.pl lub odbieramy w placówce. Do wniosku trzeba dołączyć:

 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • numery PESEL dzieci,
 • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka,
 • (gdy akt urodzenia dziecka jest zagraniczny),
 • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • dokument o źródłach osiąganych dochodów i przychodów wraz z ich wysokością,
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu bądź prowadzeniu innej działalności zarobkowej wraz z osiąganymi dochodami (przychodami),
 • zaświadczenie o innych pobieranych świadczeniach,
 • dokumenty o rodzaju i wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego i dochodach z niego uzyskiwanych.
Więcej o: