Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu? Prawo wyznacza granicę wiekową

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu? Na to pytanie próbują znaleźć odpowiedź rodzice, którzy w okresie wakacji szukają idealnego sposobu na to, aby połączyć pracę, domowe obowiązki z opieką nad dzieckiem. Jeśli chodzi o kwestie prawne, to również zostało to uregulowane, jednak wielu ekspertów ma zastrzeżenia co do brzmienia tego przepisu.

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu? Czy zostawienie dziecka, jak zaznaczają rodzice "tylko na chwilę, na wyjście do sklepu" to złamanie prawa? Polskie prawo uregulowało tę kwestię, jednak wielu ekspertów zwraca uwagę na to, że to nie wiek, a dojrzałość emocjonalna dziecka powinna być tu kluczem do odpowiedzi.

Zobacz wideo Wystarczyła chwila nieuwagi. 5-latka sama wyszła na ulicę

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu?

Zgodnie z prawem, zdrowe dziecko samo w domu może pozostawać po ukończeniu 7., 8. lub 13. roku życia - to zależy od rodzaju przepisów i ich interpretacji. Jednak eksperci zajmujący się rozwojem dziecka wielokrotnie zaznaczają, że to nie kwestia wieku, a raczej dojrzałość emocjonalna powinna być tu sprawą priorytetową.

Art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń brzmi:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Ten przepis jest konkretny i precyzyjny. Nie można pozostawić dziecka, które nie ma jeszcze 7 lat samego w domu. Nawet na chwilę, na wyjście z domu do sklepu, czy do sąsiadki po przysłowiową szklankę cukru. Zatem czy po ukończeniu tej granicy wieku dziecko może zostać samo? Niekoniecznie. Mamy tu kolejny przepis z prawa administracyjnego, a konkretnie ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jej zapisy (art. 32 ust. 1) brzmią następująco:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Można więc na tej podstawie wnioskować, że dziecko samo w domu może zostać od ukończonego 8. roku życia. Jednak to nie koniec. Na deser mamy jeszcze kodeks cywilny, który wskazuje na ukończenie 13stu lat przez dziecko.

W art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (art. 426) napisano:

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Jest to dość istotny zapis, o którym często się zapomina, jednak co najważniejsze: "Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę". Z tego zapisu można więc wyciągnąć wniosek, że dopiero od ukończenia 13. roku życia dziecko może zostać samo w domu, ponieważ do tego wieku to rodzice za niego odpowiadają.

Rok szkolny 2022/2023 przyniesie wiele zmian.Rok szkolny 2022/2023 będzie krótszy. Liczba dni wolnych od szkoły zaskakuje

Nie wiek, a dojrzałość emocjonalna powinna być tu kluczem do odpowiedzi

Szukając odpowiedzi na pytanie, od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu, należy przywołać tu opinię ekspertów, którzy zajmują się rozwojem dzieci. Okazuje się, że to nie kwestię wieku, a raczej kwestia dojrzałości emocjonalnej powinna być tu najważniejsza. Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego nie każde dziecko, pomimo ukończenia tych 13stu lat będzie gotowe na zostanie przez kilka godzin samo. Natomiast niektórzy 7latkowie są już na tyle odpowiedzialni, że pozostawienie ich bez opieki nie będzie niczym wyjątkowym.

Najważniejsze jest tu oczywiście przygotowanie dziecka. Musi być ono powiadomione kiedy może spodziewać się powrotu rodzica albo innego opiekuna, powinno również wiedzieć, co może, a czego mu nie wolno. Dobrą praktyką jest także pozostawienie listy kontaktów w przypadku jakichś trudności lub kłopotów.

Katarzyna SokołowskaKatarzyna Sokołowska pokazała wózek synka. Zaskakuje jego cena, nie jest w stylu innych gwiazd

Więcej o: