Bezwarunkowy dochód podstawowy dotarł do Polski. Kto otrzyma 1300 zł? [ZASADY]

Bezwarunkowy dochód podstawowy to wypłacane miesięcznie 1300 zł dla wybranej grupy osób. Otrzymają go nie tylko rodzice i ci najbiedniejsi. Na środki mogą też liczyć osoby o wysokim statusie materialnym. Trzeba jednak spełnić ważny warunek.

Bezwarunkowy dochód podstawowy to nazwa pewnego eksperymentu, który obejmie wybrane rejony Warmii i Mazur. Kilka tysięcy osób miałoby otrzymywać co miesiąc 1300 zł. Aby otrzymać pieniądze, nie trzeba składać żadnych dokumentów ani wypełniać wniosków. Kto może liczyć na wypłatę w ramach dochodu gwarantowanego, który właśnie dotarł do Polski?

Więcej informacji o świadczeniach znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Bezwarunkowy dochód podstawowy. Dla kogo?

Dochód gwarantowany obejmie pełnoletnie osoby zamieszkujące gminy położone obok granicy z Rosją (Obwodem Kaliningradzkim). Model ten zakłada, że obywatel będzie otrzymywał od państwa 1300 zł (minimum socjalne) miesięcznie przez określony czas (na przykład przez rok). Na dodatkową gotówkę może liczyć każdy - bezrobotni, bogaci, bezdzietni i rodziny wielodzietne. Jednym kryterium jest miejsce zamieszkania. Dlaczego wybrano te rejony Warmii i Mazur?

Ten obszar źle wypada pod względem dochodów, ubóstwa, aktywności gospodarczej i bezrobocia. Interwencja, jaką byłby program pilotażowy, mogłaby przynieść istotny efekt. Jest to region wyludniający się, popegeerowski, mocno dotknięty przez skutki transformacji ustrojowej, ale także zamknięcia małego ruchu granicznego w 2018 r.

- wytłumaczył jeden z członków zespołu prowadzących projekt, dr Maciej Szlinder, w rozmowie z money.pl. Zakładając, że program obejmie 5000 osób, można obliczyć, że łączny budżet na ten eksperyment wyniesie 78 milionów złotych. Pojawiają się jednak głosy, że liczba obywateli wzrośnie do 30 000, co przełoży się na ostateczny budżet. 

Dr Szlinder podkreślił, że podobne eksperymenty przeprowadzono w Indiach i przyniosły one pozytywne skutki. Obniżyła się nierówność społeczna, osoby zaczęły pracować i lepiej się odżywiać. 

Więcej o: